Start inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt

Prowind wil in de kernen van Horst en Telgt een windpark bouwen. Voordat het windpark er kan komen, moeten de provincie Gelderland, gemeente Ermelo en gemeente Putten de effecten hiervan op het milieu en de omgeving onderzoeken. Hiervoor wordt een onderzoeksagenda Milieu (Nota Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld. Hierin staat wat de partijen moeten onderzoeken en op welk niveau. Daarnaast is een participatieplan opgesteld. Hierin staat precies wie, wanneer en op welk niveau meedenkt, meepraat en meebeslist over (delen van) het plan. De stukken zijn digitaal en fysiek in te zien in de periode van 19 mei t/m 29 juni. Dit kan bij de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en het Huis der Provincie in Arnhem. Digitaal staan de stukken vanaf 19 mei op de website van provincie Gelderland.

Het windpark is een samenwerking van verschillende partijen

Prowind BV wil samen met de Werkgroep Duurzame Energie van de Buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie een Windpark ontwikkelen van zeven windturbines. Het plangebied naast de A28 ligt zowel in de gemeenten Ermelo en Putten. De provincie doet voor dit windpark de wettelijke procedures samen met de gemeenten Putten en Ermelo.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *