Statushouders ontvangen participatieverklaring

Een groep Puttense statushouders heeft de participatieverklaring ontvangen. De verklaringen werden uitgereikt door wethouder Priem. Voorafgaand aan de uitreiking heette de wethouder de statushouders van harte welkom in de gemeente Putten. Hij sprak daarbij de hoop uit dat de statushouders zich thuis gaan voelen in het dorp.

Met de participatieverklaring verklaart de statushouder dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij een actieve bijdrage wil leveren aan de samenleving.

De statushouders volgden hiervoor een participatieverklaringstraject. Dit werd verzorgd door de bibliotheek en de GGD. De bibliotheek behandelde de Nederlandse normen en waarden. Daarnaast werd specifiek aandacht geschonken aan belangrijke elementen in de Puttense samenleving, zoals de kerken in het dorp en de razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog. De GGD vertelde over de zorgstructuur in Putten, zoals de rol van de huisarts.

Geef een reactie