Stop op geitenhouderijen in de regio ongewijzigd

De zienswijzen op de stop op het uitbreiden of starten van geitenhouderijen leiden niet tot het wijzigen van die plannen. Gedeputeerde Staten leggen de plannen ongewijzigd voor aan Provinciale Staten.

Verbod op uitbreiding aantal geiten en uitbreiding
Met het aanpassen van de Omgevingsvisie en -verordening is het niet mogelijk een geitenhouderij te starten of het aantal geiten of stallen daarvoor uit te breiden. Ook bestaande geitenhouderijen kunnen niet uitbreiden.

Gelderland is de tweede geitenprovincie in Nederland, met de hoogste groei van het aantal geitenhouderijen en met de meeste omwonenden van geitenhouderijen. Uit onderzoek van het Rijk blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking en is 10% van alle gevallen van longontsteking te wijten aan de geitenhouderij.

Ontwikkelingen volgen
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor Land en Tuinbouw: ‘Met deze stop voorkomen we een verhoogd risico voor de gezondheid van omwonenden. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Elk jaar overleggen we met de sector, gemeenten, GGD en Provinciale Staten. Als nieuwe onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten, zullen we eerder bij elkaar komen om te bezien hoe we de omgevingsverordening kunnen aanpassen’.

Het is niet duidelijk wat precies zorgt voor de grotere kans op longontsteking: stal, dier, mest, transport, voedsel etcetera. Als dat helder wordt, zijn specifieke maatregelen mogelijk. Naar verwachting zijn nieuwe onderzoeksresultaten over dit verband op niet al te lange termijn bekend.

Stop vanwege verhoogd risico op gezondheid
Voorstellen voor het opnemen van deze stop in de Gelderse Omgevingsvisie en -verordening hebben ter visie gelegen. Daarop zijn door 36 personen en organisaties zienswijzen ingediend. Gelderland heeft de geitenhouderij op 30 augustus 2017 al met een voorbereidingsbesluit slot gezet. Dat is gebeurd uit voorzorg, omdat uit recent onderzoek in opdracht van het Rijk blijkt dat omwonenden in straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Op basis van dit voorbereidingsbesluit kunnen geitenhouderijen niet meer groeien, uitbreiden, of nieuw vestigen. Ook het omschakelen naar geitenhouderijen is hiermee niet mogelijk.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *