Stremming verkeer Alberdingk Thijmlaan

Maandag 2 en dinsdag 3 december is er een algehele stremming van de Alberdingk Thijmlaan in Harderwijk.
Tijdens het aanbrengen van de asfaltverharding op deze dagen is de weg gestremd voor al het verkeer.
Deze stremming is al door de opdrachtnemer (Schagen Infra) aan de bewoners en belanghebbenden aan de Alberdingk Thijmlaan medegedeeld. De werkzaamheden aan de Alberdingk Thijmlaan duren tot 13 december.

Geef een reactie