Subsidie voor Gelderse veehouder om stikstofuitstoot te verminderen

Veehouders die hun stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden Veluwe, Achterhoek of Rijntakken omlaag brengen met bestaande of nieuwe (stal)technieken kunnen subsidie krijgen. Hiervoor heeft de provincie Gelderland € 26,5 miljoen gereserveerd.

Toekomst voor Gelderse veehouder

Gedeputeerde Peter Drenth: “De agrarische sector is voor Gelderland van groot belang. We investeren in een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed belegde boterham mee verdienen. Wij zien toekomst voor de boer die op een duurzame manier dieren houdt.” 

Nieuwe techniek en moderniseren van stallen

De subsidieregeling ‘Innovatie en modernisering stikstof’ bestaat uit 2 varianten. Subsidie voor innovatie is voor samenwerkingsverbanden in de agrarische sector die werken aan nieuwe technieken om stikstofuitstoot bij de bron te verminderen. Subsidie voor modernisering is voor individuele veehouders om verouderde stalsystemen te vernieuwen. Drenth: “De subsidieregeling steunt op 2 gedachten. We willen het gemakkelijk maken om bewezen technieken voor stallen te gebruiken, die uitstoot bij de bron verminderen. Tegelijkertijd willen we initiatieven ondersteunen die werken aan nieuwe technieken. Hiermee verlagen we de drempel voor toekomstige ondernemers om die technieken te gebruiken.” Om in aanmerking te komen voor één van deze subsidies moet de bestaande stikstofbelasting van de veehouderij op een Natura 2000-gebied boven een bepaalde drempel zijn.

Moderniseren van stallen

Er zijn verschillende bewezen technieken op de markt die zorgen voor minder ammoniakuitstoot uit dierenstallen. Een individuele veehouder kan subsidie aanvragen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van 1 of meer bewezen technieken. Daarna haalt de provincie Gelderland 30% van de stikstofvermindering die het oplevert van de vergunning. Als de boer bereid is om een groter deel van de stikstofreductie in te leveren, krijgt hij meer subsidie. Voor modernisering is in totaal € 15 miljoen aan subsidie beschikbaar: € 7,5 miljoen voor de Veluwe, en voor de Achterhoek en het gebied Rijntakken (het Rivierengebied) ieder € 3,75 miljoen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.