Subsidie voor inwoners met klimaatrobuuste aanpassingen

Vanaf 1 maart kunnen inwoners van Harderwijk en Hierden subsidie aanvragen voor klimaatrobuuste maatregelen in hun tuin. Het beschikbare subsidiebudget voor 2021 bedraagt €100.000.
De subsidieregeling is de opvolger van de ‘Regentonsubsidie’ 2020.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor vergroenen ofwel ontstenen van tuinoppervlak, het afkoppelen van verhard oppervlak of voor het planten van bomen. Maar ook voor het plaatsen van een regenton, -zuil en/of regenwaterschutting en voor een installatie voor nuttig gebruik van hemelwater. En tenslotte voor het aanleggen van een groen dak. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden hiermee gestimuleerd om zelf klimaatrobuuste maatregelen te treffen. Het gaat om lokale maatregelen op privéterrein. De hoogte van het subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag verschilt per type maatregel.

Geef een reactie