Subsidie voor maatschappelijke inzet Harderwijk

De gemeente Harderwijk stimuleert vrijwilligersactiviteiten op een aantal met name genoemde subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening ‘Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet’. Op grond van deze verordening stelt de gemeente jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. De subsidieregeling en bijbehorend budget voor 2019 is voor de diverse groepen als volgt:

Amateurkunst:
Zang € 16.904,-
Muziek € 25.647,-
Theater € 5.993,-
Dans/audiovisueel/beelden/literair € 820,-

Bewonersorganisaties € 8.255,-
Jeugdsport € 29.865,-
Ouderenbonden € 8.493,-
Jeugd- en jongerenwerk(vrijwilligers) € 25.346,-
Wijkorganisaties € 13.293,-

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart bij de gemeente binnen zijn.

,

Geef een reactie