Subsidie voor Stallen van de toekomst in Gelderland

Landbouwers in Gelderland kunnen tot en met 31 januari 2019 subsidie aanvragen voor de bouw van een duurzame klimaatbestendige stal: de ‘stal van de toekomst’.
De provincie wil de land- en tuinbouwsector in Gelderland stimuleren de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom bieden ze subsidie aan voor de bouw van nieuwe stallen. Deze voorzien zelf in hun energieverbruik en stoten geen methaan uit naar de omgeving. Door het inzetten van een warmtewisselaar, warmtepomp, koude-warmteopslag, brandstofcel, zonnecollectoren en -panelen kunnen de stallen energieneutraal zijn.
Het subsidieplafond is €2,2 miljoen, gefinancierd door de provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Geef een reactie