Subsidiebeleid Harderwijk: sturing niet optimaal

De Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk heeft onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid van de gemeente Harderwijk. Centrale vraagstelling daarbij is: In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Harderwijk doeltreffend, doelmatig en rechtmatig?

Het antwoord op die vraag is divers. Het beleid van de gemeente Harderwijk met betrekking tot subsidies is in de kern op orde. Ten aanzien van de uitvoering zijn echter verbeteringen mogelijk zodat een doeltreffend, doelmatig en rechtmatig stelsel gewaarborgd blijft.

De Rekenkamercommissie heeft onder andere geconstateerd dat niet alle subsidies worden vastgesteld. Daarmee loopt de gemeente risico als het gaat om de rechtmatigheid van het uitgegeven geld. Er wordt reeds gewerkt aan verbetering hiervan, zo heeft het college aangegeven. Verder zijn er niet op alle terreinen beleidskaders en beleidsdoelen vastgesteld. De rekenkamer adviseert dit wel te gaan doen, zodat de mogelijkheden voor regie en sturing worden versterkt.

Geef een reactie