Sybrecht van der Veen nieuw lid Participatieraad

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft mevrouw Sybrecht van der Veen benoemd als nieuw lid van de Participatieraad. Met haar benoeming heeft de Participatieraad weer voldoende leden.
De participatieraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. De participatieraad adviseert over het sociaal domein (beleid en uitvoering).

Geef een reactie