Thuiszorgorganisaties zoeken huishoudelijke hulpen

Thuiszorgorganisaties in Harderwijk zijn dringend op zoek naar huishoudelijke hulpen voor het aannemen van nieuwe cliënten. De gemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het werk zelf gebeurt door medewerkers van thuiszorgorganisaties. De thuiszorgorganisaties kunnen hun huidige cliënten de ondersteuning bieden. Voor het aannemen van nieuwe cliënten is meer personeel nodig. Dat geldt ook voor de zomervakantieperiode.

De gemeente is in gesprek om te kijken of er toch nog oplossingen te vinden zijn, maar dat werkt pas op de langere termijn. Dit betekent dat nieuwe cliënten die een indicatie hebben gekregen, soms moeten wachten totdat er een huishoudelijke hulp beschikbaar is.

Heeft u interesse om te werken in de thuiszorg? Kijk dan op harderwijk.socialekaartnederland.nl voor een overzicht van de thuiszorgorganisaties in de regio.

Geef een reactie