Trendrapportage Sociaal Domein Ermelo

Een groot deel van de inwoners (ongeveer 2 op de 5) zorgt voor een naaste. In Ermelo zijn steeds meer oudere mensen. Ook de mantelzorgers worden ouder. Oudere mensen hebben vaker een zorgvraag dan jongere mensen. Ook hebben zij minder mensen om zich heen waar ze op terug kunnen vallen. Toch vinden de meeste ouderen dat zij zichzelf nog goed redden. Het gebruik van Wmo-hulp stijgt. Zo wordt er vaker hulp bij het huishouden aangevraagd. Ook is er meer vraag naar dagbesteding en scootmobielen. De meeste inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen zijn ouder dan 65 jaar.

Steeds meer jongeren krijgen hulp voor psychische problemen. Ook de hulp bij gezinnen of jongeren thuis neemt toe. De hulp aan jongeren die niet thuis wonen, neemt juist af. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die in een zorginstelling wonen. Jongeren in Ermelo gaan vaker voortijdig van school, vooral op het MBO. De overheid wil dat iedereen een schooldiploma haalt, waarmee er een goede kans op werk is. Dit blijkt niet voor iedereen haalbaar te zijn.

Geef een reactie