Veel misstanden bij eendenslachter Tomassen Duck-To

In de periode januari t/m oktober 2017 vonden maar liefst 188 NVWA-controles plaats bij eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Uit de door Animal Rights opgevraagde inspectierapporten blijkt dat op 41 van de 188 dagen overtredingen werden geconstateerd.
De inspecteurs merkten op dat dat het vaak niet goed gaat bij het laden en lossen van de eenden. Zo werd er driemaal overbelading van de kratten geconstateerd. Bij één lading werden er maar liefst 18 eenden per krat geteld. Ook tijdens warme zomerdagen zaten er teveel eenden in de kratten en was de ventilatie onvoldoende waardoor de dieren hittestress ervoeren. Tweemaal werden in de kadaverbakken van het slachthuis levende eenden aangetroffen.

Geef een reactie