Veel reacties op zoektocht Nijkerk naar mogelijke plekken voor opvang asielzoekers

De zoektocht van de gemeente Nijkerk naar één of meer plekken voor de opvang van in totaal 278 asielzoekers leeft in de samenleving. De vragenlijst wordt al door veel mensen ingevuld. Ook zijn er aanmeldingen van mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten. Het noemen van drie locaties door de gemeente roept ook vragen op. Burgemeester Renkema benadrukt dat de gemeente aan het begin staat van de zoektocht en dat alles nog open ligt. “Het staat nog niet vast waar de opvang zal komen, en ook niet of er gekozen wordt voor één of meer plekken. Het is nog een zoektocht en het is geen keuze tussen alleen deze drie locaties. Het kan ook zijn dat er voor één of meer andere geschikte plekken gekozen wordt.”

De gemeente vraagt via een vragenlijst aan de inwoners om mee te denken over een geschikte plek voor de opvang van asielzoekers. Daarbij kan men ook aangeven waarom dit een geschikte plek zou zijn. De gemeente noemt zelf twee terreinen en een gebouw waar de opvang misschien zou kunnen komen. Ook hierover kan iedereen een mening geven.

Inbreng van de samenleving is nodig
Burgemeester Renkema: “De ruimte is schaars en het is niet eenvoudig om geschikte locaties te vinden. Bij een eerste verkenning zien we de drie genoemde locaties als een mogelijkheid. We hopen dat hierdoor het gesprek op gang komt en dat er ook andere locaties naar voren komen. Want we hebben de inbreng van de samenleving nodig om tot een verantwoorde keuze te komen. En we hopen dat deze aanpak zal leiden tot meer ideeën voor geschikte plekken voor de opvang van asielzoekers en tot reacties die we kunnen gebruiken in de afweging bij het besluit hierover.”

Waar moeten de locaties aan voldoen
De gebouwen of terreinen moeten minimaal 5 jaar beschikbaar zijn. Andere eisen zijn:

Voor gebouwen
– Het gebouw moet leeg staan.
– De minimale grootte van het gebouw moet 500 m2 zijn.
– Het gebouw moet een aansluiting hebben voor gas, water en licht.
– Het is bij voorkeur een gebouw met daglicht en met een buitenruimte, dus met grond eromheen.
– Bij voorkeur heeft het gebouw de bestemming ‘wonen’ of ‘maatschappelijk vastgoed’.
– Er is geen asbest aanwezig in het gebouw.

Voor terreinen
– Het terrein moet leeg zijn.
– Het moet grond zijn die geschikt is of geschikt gemaakt kan worden om één groot gebouw (minimaal 500 m2) of meerdere kleine(re) gebouwen op te zetten.

Vervolg
De gemeente gaat alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een verslag. Dit verslag wordt openbaar. In september stelt het college van B&W een aantal mogelijke plekken voor aan de raad. In de overwegingen worden de ingediende ideeën, argumenten, meningen en zorgen meegenomen. Het verslag met alle reacties vanuit de samenleving wordt hierbij gevoegd. De raad besluit vervolgens over één of meer plekken voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Nijkerk. Daarna (oktober/november) gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling van de gekozen plek(ken) met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen.

Bewoners boos over slechte communicatie
Omwonenden van de door de gemeente genoemde mogelijke locaties zijn intussen boos over de slechte communicatie. Zo zegt Heidi van Essen uit Nijkerkerveen in dagblad de Stentor erg geschrokken te zijn. Ze woont vrijstaand tussen de weilanden bij het dorp in de gemeente Nijkerk. De oprit naar de woning van haar gezin wordt geflankeerd door weilanden. En die grond noemt de gemeente als een van de drie mogelijke locaties voor een asielzoekerscentrum. “We hebben het via sociale media moeten horen”, zegt Van Essen verbouwereerd. “We zijn niet geïnformeerd. Er kwam geen brief. Er is geen communicatie. We lazen het online. Toen belde de buurman. Hij kreeg wel een brief en we hebben die van hem opgehaald. We zijn echt in shock, er is een bom op ons gevallen. Onze oprit staat gewoon bij een azc voor 278 mensen ingetekend. Het azc staat om de oprit heen gebouwd.” Omroep Gelderland komt met het nieuws dat een van de locaties die de gemeente Nijkerk noemt voor een mogelijk asielzoekerscentrum, helemaal niet te gebruiken is. Er zit nu een middelbare school in die weliswaar gaat verhuizen, maar dat is pas over drie jaar.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *