Verbetering fietspaden en wegen Ermelo

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de verharde wegen in Ermelo. Om dit onderhoud in goede banen te leiden wordt gewerkt met een wegenbeheerplan. Eens in de vijf jaar wordt deze aangepast.
In de periode 2009 – 2017 is er bezuinigd op onderhoud van verharde fietspaden en wegen. Zij werden onderhouden op kwaliteitsniveau C. Hierdoor is de kwaliteit, zeker op fietspaden, zichtbaar achteruit gegaan.
Voor de periode 2018-2022 is het wegenbeheerplan aangepast. Hierdoor worden met name de fietspaden in Ermelo aangepakt maar ook de kwaliteit van de wegen.
In het nieuwe plan wordt voorgesteld om het kwaliteitsniveau weer naar B te brengen (CROW-richtlijn). In het centrum gaat het niveau naar A.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *