Vernieuwd horizontaal toezicht in Nijkerk heeft voordelen

De gemeente Nijkerk en de Belastingdienst hebben nieuwe afspraken gemaakt over het controleren van de aangifte. De oude afspraken dateren van tien jaar geleden. Met ingang van 2023 wordt een nieuw convenant met scherpere eisen van kracht. Met de nieuwe afspraken geeft de gemeente inhoud aan haar streven om ook op fiscaal gebied rechtmatig te handelen.

Serieuze aanpak
De nieuwe afspraken gaan over zogenaamd horizontaal toezicht. Bij horizontaal toezicht gaat de Belastingdienst ervan uit dat de gemeente werkt volgens vaste normen en dat de ingediende aangiften kloppen. Dit vraagt een serieuze aanpak volgens vaste afspraken met de Belastingdienst. Op een steekproefsgewijze controle na vinden er in beginsel geen controles en boekenonderzoeken achteraf plaats.

Sneller zekerheid over de aanslag
De nieuwe werkwijze heeft diverse voordelen, zoals een vaste contactpersoon bij de Belastingdienst die vragen en aangiftes vlot behandelt. Daarmee heeft de gemeente sneller zekerheid over de aanslag. Ook zijn er minder (moeilijke) controles achteraf op fouten in de aangifte en daardoor ook minder risico’s dat een aangifte niet klopt.

Controle achteraf
Bij de traditionele aanpak van de Belastingdienst (verticaal toezicht) controleert de Belastingdienst achteraf de betrouwbaarheid van een aangifte. Hierdoor is er vooraf geen zekerheid over de fiscale positie van de gemeente- en kan de gemeente geconfronteerd worden met correcties. Dit kan gepaard gaan met hoge administratieve lasten om de benodigde informatie uit het verleden naar boven te halen en de vragen van de Belastingdienst te beantwoorden.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *