Verslechterd financieel perspectief voor Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de Kadernota 2020 vastgesteld en zal deze aan de gemeenteraad gaan aanbieden. De Kadernota is richtinggevend voor de Programmabegroting 2020-2023 die in november bij de Provincie aangeboden moet worden. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële kaders vast te stellen. In de Kadernota wordt het nieuwe financieel perspectief geschetst.

Het financieel perspectief is de laatste jaren verslechterd. Dit is o.a. veroorzaakt door het interen op reserves en voorzieningen, het laag houden van de belastingdruk voor inwoners, het hoge gewenste voorzieningenniveau en doordat nieuwe taken bij de gemeente zijn neergelegd waar te weinig geld van het Rijk tegenover stond en staat.
De financiële positie is al aantal jaren een onderwerp van zorg.

Geef een reactie