Vervanging geluidsscherm A28 pas over 4 jaar

I.p.v. eind dit jaar gaat Rijkswaterstaat het geluidsscherm langs de A28 in Harderwijk pas over 4 jaar vervangen.
Rijkswaterstaat en gemeente zijn het eens over een gezamenlijke aanpak, met meer geluidswinst voor de inwoners en schermen van 2 tot 8 meter hoog, maar een definitief besluit van de minister wordt pas in het voorjaar van 2022 verwacht.
In de planning van Rijkswaterstaat wordt uitgegaan van bezwaren, omdat de ervaring leert dat die bij elk project worden ingediend.

Geef een reactie