Voorbereidingen woonwijk Halvinkhuizen Putten in volle gang

Het college van Putten heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Via een raadsinformatiebrief geeft het college een tussenstand in aanloop naar de Ontwikkelingsvisie. De planvoorbereiding is in volle gang. Na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling, begin 2020, is gestart met inventariserende onderzoeken. Een aantal van deze onderzoeken is inmiddels afgerond. Op onderdelen is aanvullend onderzoek nodig.

Contouren worden zichtbaar
De contouren van de Ontwikkelingsvisie beginnen zich af te tekenen. Hiervoor gebruikt de gemeente de Agenda van de toekomst. Hierin staan de ambities en de dilemma’s beschreven voor de nieuwe woonwijk op basis van de inbreng van inwoners, de gemeenteraad en deskundigen. Ook is er een eerste financiële doorrekening voor de Ontwikkelingsvisie gemaakt. Op basis van deze uitkomsten moeten er nog ruimtelijke en programmatische keuzes gemaakt worden. Het college van B en W spreekt hier nog voor het zomerreces met elkaar over.

Ontsluiting verkeer
Een belangrijke pijler in de Ontwikkelingsvisie is de wijze waarop de nieuwe woonwijk ontsloten moet worden voor autoverkeer. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar gevolgen voor de huidige verkeersinfrastructuur in Putten. Ook goede verbindingen voor langzaam verkeer richting het centrum en het station zijn prioriteit.

Gesprekken
Verder vinden er nog gesprekken plaats met grondeigenaren, omdat de gemeente nog niet alle gronden in handen heeft. Op een aantal percelen in het gebied waar de nieuwe woonwijk komt is de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *