Vragen over toeristische verhuur van eigen woningen in Ermelo

Fractievertegenwoordiger Piet Woltman heeft namens de VVD vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over de toeristische verhuur van eigen woningen in de gemeente Ermelo.
Een uitspraak van de Raad van State dat het toeristisch verhuren van woningen vergunningplichtig is, is aanleiding voor de VVD-fractie om vragen te stellen over de situatie in Ermelo.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt namelijk dat voordat een verbod op vakantieverhuur geldt, de gemeenten hiervoor de keuze moeten maken welke gebouwen of wijken worden aangewezen waarvoor een vergunning nodig is. Hierbij speelt dat de gemeente moet motiveren of er sprake is van schaarste waardoor verhuur aan toeristen wordt beschouwd als woningonttrekking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *