Vreugdevuren en carbidschieten tijdens jaarwisseling in Putten

Op 31 december is het onder voorwaarden mogelijk om toestemming of ontheffing te krijgen om carbid te schieten of vreugdevuren te houden.

Op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur is carbidschieten zonder toestemming van de gemeente toegestaan met bussen van maximaal 1 liter. Hiermee wil de gemeente kinderen een alternatief bieden voor vuurwerk. U kunt toestemming vragen voor carbidschieten buiten de bebouwde kom op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur met melkbussen en/of dergelijke installaties met een maximale inhoud van 50 liter. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van een mengsel van carbid (calciumacetylide) met water.

U kunt ontheffing aanvragen voor het houden van een vreugdevuur op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Deze vreugdevuren mogen vanaf oudejaarsdag 31 december 00.00 uur worden opgebouwd. Binnen de bebouwde kom zijn vreugdevuren niet toegestaan. Wel is het toegestaan om gezellig rond een vuurkorf te staan. Deze vuurkorf moet op uw eigen terrein, dus niet op de openbare weg staan en mag geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving geven.

Wilt u een vreugdevuur aanvragen of wilt u carbidschieten, dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 17 december aanvragen/melden.

Geef een reactie