Vrijdag 22 maart is Wereld Water Dag

Vrijdag 22 maart is het Wereld Water Dag. Op deze dag is er extra aandacht voor het belang van schoon drinkwater en goede, schone sanitaire voorzieningen. Wereldwijd is dit een groot probleem. Ook in Nederland is schoon drinkwater en een goed werkend rioolsysteem minder vanzelfsprekend dan menigeen denkt.

Zorg voor schoon water
Schoon drinkwater en goed sanitair zijn voor ons heel gewoon. Het water uit de kraan is, zeker op de Veluwe, van prima kwaliteit. En de kosten zijn ook nog eens erg laag: voor 1.000 liter (1 m3) drinkwater betaalt een gemiddeld huishouden in 2019 minder dan € 1,-. Het water dat in huis wordt gebruikt, wordt via het gemeentelijk riool afgevoerd en door het waterschap gezuiverd. Dagelijks wordt er door drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe hard gewerkt om de kwaliteit van water zo hoog mogelijk te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Door het veranderende klimaat – meer heftige regenbuien, hitte en langdurige droogte – wordt dat werk steeds uitdagender.

Samenwerking is nodig
Gemeenten en waterschappen doen onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Ook in onze regio. In de loop van 2019 worden de resultaten bekend. Vanaf dat moment worden inwoners en bedrijven betrokken bij een gezamenlijke aanpak van wateroverlast, hitte en droogte. Alleen door samen te werken kunnen de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen. Bijvoorbeeld door de tuin groen in te richten en zuinig te zijn met (drink/regen)water! Kijk voor tips en inspiratie op: www.klimaatvalleienveluwe.nl.

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *