Waterkwaliteit Veluwe

De (zwem)waterkwaliteit wordt gecontroleerd en goed in de gaten gehouden. Begin augustus zag het waterschap een piek in de meldingen van blauwalg of botulisme. De afgelopen twee weken zag men het aantal meldingen stagneren. Het aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren en komt op de gemelde locaties vaker voor. Wel verwacht het waterschap dat het aantal meldingen van blauwalg/botulisme weer toeneemt.
Kijk voor actuele informatie over zwemwaterkwaliteit op www.zwemwater.nl

Geef een reactie