Waterschap Vallei en Veluwe: verbod op onttrekken uit oppervlaktewater

In grote delen van het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf komende maandag een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Volgens het waterschap leidt het droogvallen van oppervlaktewateren zoals beken en sloten en daling van het grondwaterpeil, tot allerlei ongewenste effecten. voorbeelden zijn een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur, landbouw, gebouwen en infrastructuur. Om deze schade zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden, mag er daarom in die gebieden vanaf 18 mei geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in grote delen van het beheergebied. Vanaf maandag controleert en handhaaft het waterschap waar nodig. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *