Weer vergadering nodig rond bezwaren tegen vergunning eendenslachterij Ermelo

 Er is een derde beeldvormende vergadering nodig rond de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To op de percelen Fokko Kortlanglaan 112 en 116.

Niet alle fracties vinden dat zij de benodigde informatie hebben om een besluit te nemen tijdens een oordeelsvormende vergadering. De tegenstellingen blijven groot, zo werd ook duidelijk tijdens de tweede beeldvormende vergadering. 

FEITEN EN FABELS

Bedrijfsjurist Rob Scholten van Tomassen Duck-To zegt dat Tomassen voldoet aan alle vergunningen en hiernaast het overgangsrecht geldt. Waar Tom Brouwer spreekt van de goocheltrucs van het bedrijf om de gemeente Ermelo te misleiden. Jacob Jan Feenstra van de Omgevingsdienst Noordwest-Veluwe pleit ervoor dat de raad het college van burgemeester en wethouders de opdracht geeft met een feitenrelaas te komen dat kan leiden tot een vergunning voor Tomassen die is gebaseerd op feiten.

KWESTIE TOMASSEN ONDER DE RECHTER

Bij aanvang van de beeldvormende vergadering stelde Han Wilhelm (HEE22) de vraag of de raad wel gerechtigd is over de kwestie te spreken nu deze onder de rechter ligt. De afspraak is gemaakt dat in zo’n geval niet over het onderwerp wordt gesproken. Die visie van Wilhelm wordt gedeeld door Herma van der Weide (VVD).

Anderen zien uiteindelijk geen beletsel omdat de zaak bij de rechtbank procedureel is. De rechter wordt gevraagd de gemeente te dwingen binnen een bepaald tijdsbestek tot een uitspraak te komen. Eén van de insprekers gaf later aan dat met dit besluit de raad ingaat tegen de eigen verordening.

VERGUNNINGAANVRAAG ONDER PROTEST

Rob Scholten geeft aan namens Tomassen dat onder protest een vergunning is aangevraagd omdat men zelf vindt dat alle benodigde vergunningen aanwezig zijn. Hij wijst er op dat Tomassen het bedrijf VSE niet heeft overgenomen maar er alleen sprake is geweest van een overname van de activiteiten van het Harderwijker bedrijf. Met de toenmalig burgemeester en een wethouder is gesproken over de toename van het aantal te slachten eenden. Dat een nieuwe vergunning is aangevraagd, heeft volgens hem te maken met de voorbereidingstijd die een aanvraag vergt en het feit dat een eerste aanvraag niet compleet genoeg was volgens de gemeente. 

DWANGSOMMEN VAN TAFEL

Ten aanzien van de lopende dwangsommen geeft Scholten aan dat een groot deel nog bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ligt. Als die het bedrijf in het gelijk stelt – waar hij feitelijk vanuit gaat – is het merendeel van de dwangsommen volgens Scholten van tafel.

THEATER ERMELO

Lijnrecht hier tegenover staat de visie van inspreker Tom Brouwer. Hij vindt dat al zeven jaar een voorstelling wordt opgevoerd door Tomassen Duck-To in het theater van de raad van Ermelo. Hij geeft aan dat Tomassen de raad misleidt en dat in dat plaatje past dat stukken zijn verdwenen rond de vergunningaanvraag uit 2018, in strijd met de archiefplicht die de gemeente heeft. De raad is volgens hem stelselmatig verkeerd geïnformeerd. Hij wil dat de raad het dossier teruglegt bij het college dat volgens hem alleen maar kan besluiten de vergunning te weigeren.

Bron: Ermelo’s Weekblad.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *