Werkgroep Toegankelijkheid in Harderwijk

Afgelopen september heeft Wilco Mazier namens het CDA en in samenwerking met Thijs Melkert (D66) en Wilco Bos (PvdA) een voorstel ingediend om Harderwijk toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit is ontstaan nadat zij door Ralph Stoové in een rolstoel afgelopen zomer rondgeleid zijn door de stad, over de boulevard en het strandeiland. Hierdoor konden zij ervaren hoe het is om met een beperking door de stad te bewegen. Hierop is een motie ingediend door de drie partijen.

De motie, die door de gemeenteraad unaniem is aangenomen, regelt een aantal zaken:
– Het in kaart brengen van de voorzieningen voor fysiek en visueel gehandicapten in de openbare ruimte
– Een inventarisatie van snel uit te voeren kleine aanpassingen
– Een inventarisatie van grote aanpassingen
– Een voorstel om bij nieuwe toekomstige projecten mensen met een beperking te betrekken bij de plannen

Er wordt een start gemaakt met de werkgroep Toegankelijkheid. Deze werkgroep bestaat o.a. uit mensen uit de doelgroep en gaat de gemeente adviseren bij projecten in de openbare ruimte.

Geef een reactie