Windenergie in Barneveld: ‘een moeizaam verhaal’

Hoewel windenergie flink bijdraagt aan het halen van duurzame opwekdoelen, lijkt het animo verdampt. De moeizame zoektocht van Barneveld is illustratief. Barneveld wijdde er een milieueffectrapport (MER) aan. Dat lijkt, ondanks weerstand, wél vruchten af te werpen. Niemand lijkt tegen windenergie, maar tegelijkertijd wil niemand een windmolen in zijn buurt. Windenergie ís een belangrijke bron om de opwekdoelen te halen, want een windmolen levert substantieel meer groene stroom op dan een batterij zonnepanelen. Barneveld koestert de ambitie om 12 megawatt aan windenergie op te stellen. De plannen verliepen stroef. Zo was er lokaal stevig verzet tegen de komst van drie windmolens bij Zeumeren aan de noordzijde van de A1. College en raad wilden echter geen enkele locatie bij voorbaat uitsluiten. Barneveld vindt een MER dan ook een nuttige exercitie voor gemeenten met windplannen. Het MER vormt de input voor de Structuurvisie Wind van Barneveld, naast de uitkomst van het participatieoverleg met inwoners. Het eindoordeel is dan later dit jaar aan de raad. Komende maandag houdt Barneveld opnieuw een online themabijeenkomst over windenergie in de gemeente. In de themasessie biedt een panel van experts meer inzicht in windenergie. Raadsleden, inwoners en andere belanghebbenden kunnen vragen stellen over windenergie in Barneveld.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.