Wmo-cliënten tevreden over maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijkerk

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bepaald dat gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit moeten voeren. De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat elke inwoner mee kan doen, zich kan ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.

Via het Wmo-cliëntervaringsonderzoek krijgt de gemeente inzicht in de ervaringen van inwoners als het gaat om de toegang tot ondersteuning, de kwaliteit en de effectiviteit ervan. Er zijn twee meetmomenten:

  • Binnen een maand na het keukentafelgesprek – hoe ervaart men de toegang?
  • Na een half jaar maatwerkvoorziening – hoe ervaart men de kwaliteit van ondersteuning en wat levert het op?

Resultaten 2021

In grote lijnen laten Wmo-cliënten zich zeer positief uit over hun ervaringen met de toegang en de ondersteuning. Er is grote tevredenheid over de consulenten; zij krijgen een rapportcijfer 8. Ruim 90% is positief over de consulenten (zoals bereikbaarheid, begrijpelijkheid, empathie, serieus nemen, meedenken). 48% is bekend met cliëntondersteuning. 84% vindt de kwaliteit van de ondersteuning voldoende tot goed. Voor bijna alle voorzieningen geldt dat de cliënten hiermee helemaal, dan wel voldoende geholpen zijn. 96% van de cliënten die naar dagopvang/dagbesteding gaan, zijn hierdoor in staat in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

“We zijn enorm trots op deze waardering van de Wmo-cliënten. Een groot compliment voor onze Wmo-consulenten; zij hebben bewezen goed bij de inwoners aan te sluiten”, aldus Wethouder Elskamp.

Plan van aanpak

De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld op basis van de resultaten van 2021. Daarin staan twee aandachtspunten: de bekendheid vergroten van de onafhankelijke cliëntondersteuing van MEE Samen (Gemeente Nunspeet: Onafhankelijke cliëntondersteuning) en het vasthouden van de kwaliteit.

Resultaten 2022

De resultaten over 2022 worden in het 3e kwartaal van 2023 verwacht. Dit heeft te maken met de onderzoeksopzet waarbij de laatste vragenlijsten een half jaar na 31 december 2022 worden verzonden en moeten worden verwerkt.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *