WMO-onderzoek Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Gemeenten zijn op grond van artikel 2.5.1 van de WMO-wet verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.
Gebruikers van de Wmo-voorzieningen in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde krijgen een schriftelijke vragenlijst.
Onderzoeksbureau BMC voert het onderzoek uit, in opdracht van de gemeente.
Het onderzoek bevat standaardvragen over de toegang van de voorzieningen, de kwaliteit ervan en de mate waarin de ondersteuning bijdraagt tot zelfredzaamheid.

Geef een reactie