Woningstichting, huurdersorganisatie en gemeente Putten ondertekenen prestatieafspraken 2018

Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten. De afspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie en de bijdrage van Woningstichting Putten aan deze woonvisie. De afspraken voor 2018 gaan vooral over de betaalbaarheid van de woningen, de slaagkansen van woningzoekenden, nieuwbouw van sociale huurwoningen, wonen-zorg-welzijn en duurzaamheid.

Van 2018 tot 2025 zijn volgens de woonvisie ongeveer 170 extra sociale woningen gewenst. Dit is 30% van de nieuwbouwopgave. Woningstichting Putten wil deze sociale huurwoningen in Putten realiseren. Daarvan zullen 74 woningen in de nieuwe wijk Rimpeler worden gebouwd.

Woningstichting Putten ligt op schema om in 2020 een gemiddelde energie-index van haar woningbezit van 1,25 te behalen. Dit komt overeen met label B. De woningstichting onderzoekt hoe de energie-index nog verder verbeterd kan worden in de bestaande bouw en gaat een plan van aanpak opstellen voor een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. In de nieuwbouw heeft Woningstichting Putten de ambitie om alle nieuwbouw in nul-op-de-meter uit te voeren en minimaal de verlaagde EPC-norm te halen. Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is de maat voor energiezuinigheid. Bij woningen die de Woningstichting Putten te koop aanbiedt, zorgt de woningstichting voor een energieadvies bij de verkoopbrochure.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *