WOZ-aanslagen liggen op de mat: pech in Harderwijk

De WOZ-waardes zijn binnen, en die liggen gemiddeld zeventien procent hoger dan vorig jaar. Maar dat betekent niet overal dat je ook meer gemeentelijke belasting gaat betalen. De belastingpercentages, die gemeenten erover heffen, bepalen wat je gaat betalen. En die verschillen enorm. Doetinchemmers hebben wat dat betreft geluk, en inwoners van Harderwijk, Epe en Brummen hebben juist pech.

De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit onroerende zaak belasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing die gemeenten berekenen óver die WOZ-waarde. Gemiddeld genomen ligt die in Nederland 3,7 procent hoger dan vorig jaar.

Gelderse uitschieters

Maar in Doetinchem dalen die totale woonlasten juist, en wel het hardst in heel Nederland. Met 9,3 procent, leren we dinsdagmiddag uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) bij 342 gemeenten.

In Harderwijk gaan de totale lasten, vooral door een veel hogere afvalstoffenheffing, juist omhoog met 86 euro (14 procent). De Vereniging Eigen Huis heeft voor elke gemeente in Nederland de stijging en daling van de tarieven en de gemiddelde totale woonlasten op een rij gezet.

Wat kunnen gemeenten doen?

Gemeenten moeten van het rijk de WOZ-waarde elk jaar op dezelfde manier vaststellen. En wel op een vaste peildatum: 1 januari van het jaar daarvoor. Dat gaat met computermodellen, en daar kunnen gemeenten hooguit zo nauwkeurig mogelijke informatie bij gebruiken. Al of niet geholpen door burgers zelf.

Wat gemeenten wel kunnen doen is draaien aan de knoppen van de tarieven die gemeentes over de WOZ-waarde in rekening brengen. Sommige gemeenten hebben de jaarlijkse stijging van die tarieven juist erg beperkt gehouden, of zelfs laten dalen, vanwege de inflatie en problematische energieprijzen. Andere gemeenten deden dat niet.

Kan je bezwaar maken?

Burgers die een aanslag hebben gekregen kunnen nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die voor hun huis is vastgesteld, als zij vinden dat de gemeente de waarde te hoog inschat. Dat kan door zelf met de gemeente te bellen of een herziening mogelijk is. Als dat niet tot tevredenheid leidt kan je als burger gemakkelijk een bezwaar indienen bij de gemeente. Er zijn ook bureaus die dat voor burgers doen. Die kosten de gemeente vaak extra gemeentelijk belastinggeld.

Het bezwaar dat je maakt tegen de WOZ-beschikking gaat over de WOZ-waarde, dus niet over de tarieven die de gemeente er over in rekening brengt. Dat wordt elk jaar op een ander moment door de gemeente bepaald, en door de gekozen gemeenteraad vastgesteld.

Hoger juist gunstig?

Soms kan een hogere (WOZ-)waarde van de woning juist ook betekenen dat je met de hypotheek in een lager rentetarief komt. De rente is bij veel hypotheekverstrekkers hoger als het hypotheekbedrag hoger is dan de waarde. Die verhouding wordt gunstiger als de waarde stijgt.

Bron: Omroep Gelderland

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *