Het nieuws uit de regio

Keeper voor A-selectie FC Horst

Keeper Thom van Santen maakt de overstap van DVS ’33 naar de A-selectie van FC Horst. Thom is een talentvolle- en gedreven doelman van bijna 20 jaar. Op dit moment maakt Thom deel uit van de selectie van DVS ’33, waar hij alle jeugd-selectieteams doorlopen heeft.

’s Heeren Loo en Pro Persona wisselen expertise uit

Een deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking ervaart ook psychiatrische problemen. Denk bijvoorbeeld aan trauma's, angst en psychoses. Die combinatie (een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening) zorgt soms voor complexe problematiek. 's Heeren Loo in Apeldoorn en Pro Persona in Arnhem zijn een uitwisselingsproject gestart om onderling meer kennis en kunde uit te wisselen. De organisaties beogen hiermee een betere behandeling en ondersteuning van deze doelgroep. Pro Persona biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Het uitwisselingsproject kent een praktische...

Speed-pedelec: veilig op de provinciale weg

Voor de speed-pedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle e-bike binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van het fietspad. In een aantal bebouwde kommen waar de provinciale weg doorheen gaat wil de provincie de snelle e-fietsers toch op het fietspad. Dit heeft te maken met de bestaande inrichting en gebruik van de weg. De provincie Gelderland heeft langs 16 provinciale wegvakken een veiligheidsmaatregel genomen. Op deze wegvakken mag nu met...

Treinen staan stil

Ook in onze regio staan alle treinen vrijdag tijdens de Nationale Herdenking om 20.00 uur twee minuten stil. Op de stations en in de stationswinkels worden de twee minuten eveneens in acht genomen, meldt de NS. Op deze manier wil het bedrijf de reizigers de gelegenheid geven om op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien te herdenken.

Website provincie dit weekend niet beschikbaar

Vanwege maandelijks gepland onderhoud zijn de provinciale applicaties en websites t/m zondag 6 mei niet beschikbaar. Er kunnen derhalve bijvoorbeeld geen subsidies of vergunningen worden aangevraagd. De website www.gelderland.nl blijft verder wel werken. Na het weekend zijn de websites weer beschikbaar.

Dagbesteding InteraktContour Ermelo verhuist

De dagbesteding van InteraktContour in Ermelo is verhuisd. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel die deelnemen aan de dagbesteding kunnen voortaan terecht op de Henriëtte van Heemstralaan 1 in Ermelo. Arina de Wolf, senior begeleider bij InteraktContour: “Collega’s en deelnemers van de dagbesteding zijn blij met de nieuwe locatie. Het is fris en modern, en overzichtelijk ingedeeld waardoor deelnemers nu beter hun weg op de dagbesteding kunnen vinden.” Bij de Dagbesteding van InteraktContour komen mensen die als gevolg van een beroerte, ziekte,...

Geen boetes voor eendenslachter Ermelo

Tomassen Duck-To BV in Ermelo hoeft voorlopig niet te vrezen voor boetes. Het bedrijf had van de gemeente een last onder dwangsom opgelegd gekregen, omdat het zich volgens de gemeente niet houdt aan de vergunning en teveel eenden slacht. Tot en met vandaag kreeg men de kans zaken op orde te stellen, zoniet zou er wekelijks een boete van 15.000 euro volgen. Dat gebeurt voorlopig niet, omdat het bedrijf een nieuwe vergunning heeft aangevraagd.

Ballonvaart overlast voor paarden

De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), gevestigd in Ermelo, heeft overlegd met de KNVVL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart). Dit n.a.v. overlast bij een paardenbedrijf vorig jaar. Er is gesproken over ballonvaart in de buurt van FNRS bedrijven. Alle FNRS bedrijven zijn opgenomen in de ballonvaartkaarten. Op deze kaarten worden de FNRS bedrijven bruin gemarkeerd. Dit houdt in dat de ballonvaarders weten dat zij in deze gebieden voorzichtig te werk moeten gaan. Hiermee kunnen dergelijke situaties in de toekomst voorkomen...

CDA Ermelo wil minder overlast hondenpoep in de wijken

Raadslid Erik van der Weide van het CDA Ermelo heeft tijdens de gemeenteraad de frustratie in de Ermelose woonwijken over hondenpoep in het dorp aan de orde gesteld. In de wijken Oost en West is dit de meest gehoorde klacht onder inwoners, maar ook in andere wijken wordt dit geregeld genoemd. De motie om de hondenvoorzieningen door de gemeente Ermelo te laten verbeteren werd unaniem aangenomen.