Bijeenkomst sociale adviesraden Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Afgelopen dinsdag heeft een bijeenkomst van de sociale adviesraden van de gemeenten op de Noord-Veluwe plaatsgevonden. De avond stond in het teken van de inclusieve samenleving en de betekenis van twee nieuwe ontwikkelingen: de nieuwe omgevingswet en de rechten van mensen met een beperking (VN-verdrag dat in 2016 in Nederland in werking trad). Beide ontwikkelingen dragen bij aan een sterke verbinding tussen het ruimtelijke domein en het sociale domein in de gemeente. Door ook vanuit het ruimtelijk domein in te zetten op onder andere leefbaarheid, beweegvriendelijkheid en toegankelijkheid wordt volgens de gemeenten weer een stap gezet in het daadwerkelijk inclusief maken van onze lokale samenleving.

Samenwerking
De Sociale adviesraad werkt nauw samen met de gemeente Harderwijk. Op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet wordt gemeenschappelijk beleid en uitvoering verzorgd met de gemeentes Ermelo en Zeewolde. Als gevolg hiervan werkt ook de Sociale Adviesraad samen met de adviesraden Sociaal Domein in deze twee gemeentes.

Sociale adviesraad
De Sociale Adviesraad Harderwijk bestaat uit inwoners van Harderwijk en adviseert de gemeente (gevraagd en ongevraagd) over het sociaal beleid. De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeenten, organisaties en de inwoners van Harderwijk.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *