Gebiedsaanpak GEUS van start

In de Veluwse dorpen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (kortweg GEUS) is in juni de Gebiedsaanpak GEUS gestart. Hiervoor gaven de samenwerkende overheidspartijen groen licht. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen worden uitgenodigd om mee te doen en mee te denken. 

Living Lab GEUS

De Gebiedsaanpak is een vervolg op Living Lab GEUS, dat in 2022 is gestart. Hierin is al met veel organisaties en personen uit het gebied gesproken over de opgaven. De betrokken overheden bouwen zo door op de resultaten van het Living Lab. Het doel is een gebiedsvisie en -plan op hoofdlijnen.

Thema’s: landbouw, water, natuur, recreatie en leefbaarheid

Actuele thema’s bepalen de agenda en de doelen van de gebiedsaanpak. Er wordt gezocht naar een toekomstbestendig landbouwsysteem. En naar een betere balans tussen recreatie, landbouw, landschap en natuur. Daarnaast is er aandacht voor herstel en verbetering van natuur en biodiversiteit. En voor de kwaliteit en beschikbaarheid van water. Ook wordt gekeken naar de leefbaarheid. Denk aan betaalbare woonruimte en de voorzieningen in het gebied (zoals supermarkt, school en zorg).

Deelnemen aan de gebiedsaanpak

Afgelopen maanden dachten verschillende personen en organisaties uit het gebied mee over de beoogde aanpak. Per thema worden nu werkgroepen opgericht. De eerder betrokken personen worden hiervoor uitgenodigd. Op 22 augustus komen de werkgroepen voor het eerst bij elkaar in Het Blanke Schot in Uddel, om 19.00 uur. Iedereen is welkom om deze eerste aftrap bij te wonen. Aanwezigen krijgen informatie over wat er gaat gebeuren en hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op www.gebiedsaanpakgeus.nl.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *