Gemeente Putten wil jeugdhulp verbeteren

De gemeente Putten wil graag dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien tot volwassene. Vaak gaat dit goed, maar soms hebben zij of hun ouders ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld, een kind is dyslectisch en heeft extra hulp nodig. Of een kind heeft het moeilijk doordat ouders gescheiden zijn. Preventief jeugdbeleid kan dan helpen om deze kinderen een steuntje in de rug te geven.

Wat is preventief jeugdbeleid
Preventief beleid is gericht op het voorkomen van ernstige psychische en/of sociale klachten en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Dit kan door problemen bij kinderen en jongeren tijdig te signaleren en zo snel mogelijk hulp te bieden. Ook is het belangrijk dat jongeren die problemen hebben, zo snel mogelijk om hulp vragen.

Wethouder Priem: “Ik wil graag dat de kinderen in Putten gelukkig zijn. Goede hulpverlening kan tot stand komen, als je er op tijd bij bent. Wij willen daarom weten wat nodig is om deze hulp zo snel mogelijk te kunnen bieden.”

In gesprek met jongeren en ouders
De gemeente wil stimuleren dat kinderen en jongeren op tijd aan de bel trekken voor hulp. Om dit voor elkaar te krijgen, gaat Putten in gesprek met jongeren en ouders. Via kerken en (sport)verenigingen organiseert de gemeente Putten dialoogbijeenkomsten om te vragen waar ze behoefte aan hebben. Ook gaat men in gesprek met jongeren die al jeugdhulp krijgen om te vragen wat hun ervaringen zijn.

Jongeren of ouders die een idee hebben hoe de toegang naar jeugdhulp verbeterd kan worden, kunnen een e-mail sturen naar de beleidsadviseur jeugd: mvdvooren@putten.nl.

Plan voor verbetering jeugdhulp
Alle informatie die uit de gesprekken en e-mails komt, bespreekt de gemeente met haar partners, zoals Buurtzorg Jong, Icare en Jeugdpunt. Uiteindelijk wil Putten rond de zomervakantie een plan voorleggen aan de gemeenteraad hoe men de jeugdhulp kan verbeteren.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *