Nijkerk: samenwerken om kracht van sporten beter te benutten

Sportverenigingen en organisaties, Nijkerk Sportief en Gezond en de gemeente Nijkerk hebben een start gemaakt om het nieuwe lokale Sport- en Beweegakkoord uit te gaan voeren.  Het eerste Sportakkoord is de basis. Dit wordt aangevuld met de nieuwe landelijke richtlijnen en het huidige beleid van de gemeente. “Sport en bewegen doe je voor je plezier, je gezondheid, de sociale ontmoeting of om te presteren. Door samen te werken willen we voor al onze inwoners een nog beter toegankelijk aanbod realiseren. Of het nu gaat om sporten in verenigingsverband, individueel of samen in onze mooie buitenruimte”, geeft wethouder Audrey Rohen aan.

Het nieuwe Sport- en beweegakkoord sluit goed aan op de ambities uit de Ontwikkelagenda van de gemeente Nijkerk. Zo wil Nijkerk dat alle inwoners gelijke kansen krijgen om mee te doen en erbij te horen. Dit geldt ook voor het kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Gezonde generatie in 2040

Voor 30 september 2023 moet de gemeente Nijkerk een integraal plan van aanpak opstellen om één brede specifieke uitkering te kunnen aanvragen. Die uitkering kan de gemeente inzetten om de gemaakte afspraken in het Sport- en beweegakkoord waar te maken. In dit plan van aanpak geeft de gemeente aan hoe zij vanuit een integrale benadering van preventie en een brede blik op zorg en welzijn bijdraagt aan een gezonde generatie. Het doel is weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving en waarbij sprake is van een sterke sociale basis. Dat vraagt om lokaal maatwerk en samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners om initiatieven, middelen en menskracht met elkaar te verbinden.

Uitdagingen

Er zijn verschillende uitdagingen waar de sport voor staat. Door met elkaar anders te denken en intensiever samen te werken ontstaan er nieuwe kansen. Samen gaan de betrokken partijen voor een groei van de sportdeelname bij de sportverenigingen, in de parken en de andere sportplekken. Het nieuwe, aangepaste Sport- en beweegakkoord zorgt ervoor dat de sport- en beweegsector in de gemeente Nijkerk daar kwalitatief en kwantitatief toe in staat is.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *