Onduidelijkheid over betaling ‘gratis parkeren’ Harderwijk houdt aan

Het blijft vooralsnog onduidelijk of, en zo ja hoe, ondernemers in Harderwijk moeten meebetalen aan het ‘gratis parkeren’ in de stad. Doel is om komend jaar van start te gaan met de eerste twee uur gratis parkeren op het Klooster, de Selhorstweg en de Vuldersbrink. In de onlangs vastgestelde themabegroting is 280.000 euro per jaar gereserveerd om de verminderde parkeeropbrengsten op te kunnen vangen. De politieke discussie-avond over de uitbreiding van het twee uur gratis parkeren bracht geen helderheid in de kwestie. Het gratis twee uur parkeren geldt al langer voor de Houtwalgarage en het Westeinde. De nieuwe tarieven moeten nog via formele procedures worden vastgesteld, al staat de uitkomst al vast. Reden is dat coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, VVD en Harderwijk Anders dat hebben opgenomen in het coalitieakkoord. Ondernemers zijn overwegend van mening dat parkeren in eerste instantie een zaak van de gemeente is, en dat dit niet bij de ondernemers neergelegd kan worden. Wel erkennen de ondernemers dat gratis parkeren in hun eigen voordeel kan werken.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *