Het nieuws uit de regio

Explosief op Ermelose heide tot ontploffing gebracht

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft woensdagmiddag op de Ermelose heide een explosief uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht, die was gevonden op een bouwplaats aan de Hamburgerweg. Het gaat om een raketkop met de naam 60 lbs semi-armour-piercing, van Britse makelij. Het explosief werd aangetroffen tijdens bouwwerkzaamheden. De politie heeft onmiddellijk het terrein aan de Hamburgerweg afgezet en deskundigen van de EOD gewaarschuwd. Die arriveerden rond 13 uur ter plaatse en troffen veiligheidsmaatregelen, waardoor het explosief niet onverhoopt...

Geluid A28 op 1 van de 3 meetpunten te hoog

Het geluid van het verkeer op de A28 is aan de Julianalaan in Harderwijk hoger dan wettelijk toegestaan. Aan de Rietgorsmeen en de Bluesdreef worden de geluidnormen niet overschreden. Dit blijkt uit uitgebreide, langdurige metingen door meetinstituut Sensornet. De Omgevingsdienst Noord Veluwe heeft de meetresultaten beoordeeld en een eindrapportage opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Rijkswaterstaat, de wegbeheerder van de A28, te vragen maatregelen te nemen om de overschrijding van de wettelijke geluidnorm aan de Julianalaan ongedaan...

Bert van Hunenstijn vertrekt mogelijk bij DVS’33

In de afgelopen dagen is er in de media rondom het aanblijven of vertrek van de hoofdtrainer veel geschreven. De huidige stand van zaken is dat het bestuur/TC deze week verder overleg heeft met de trainer en dan zal blijken of de trainer aanblijft en zijn werkzaamheden voortzet of dat de dienstbetrekking eindigt. Opgemerkt wordt dat er met de trainer een open communicatie is.

Kap gemeentebomen in Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor verschillende gemeentebomen in de gemeente Harderwijk. Al deze bomen zijn opgenomen in het overzicht dat op de foto te zien is. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen. Heeft u hierover vragen of wilt u het kapplan graag op papier inzien, dan kunt u contact opnemen met dhr. B. de Zwaan via b.dezwaan@harderwijk.nl of tel. 411 911.

Meerdere overvallen mogelijk opgelost

Met het onderzoek na de aanhouding van de verdachte van de op vrijdag 2 november gepleegde overval op een winkel aan de Lijnbaan in Vianen, heeft de politie mogelijk vier overvallen in Hilversum, Bussum, Den Dolder en Nijkerk opgelost. De politie hield vrijdagavond een 17-jarige jongen uit Voorst en een 18-jarige vrouw uit Ermelo aan op verdenking van en betrokkenheid bij de overval op de winkel aan de Lijnbaan. Uit het onderzoek bleek dat deze jongen ook verdachte is in vier...

Bom in Ermelo gevonden op bouwplaats

In Ermelo is woensdagmiddag een bom gevonden op een bouwplaats aan de Hamburgerweg. Het werk is meteen stilgelegd. De Politie heeft het terrein afgezet. De Explosieven Opruimings Dienst is ter plaatse gekomen. Zij hebben de bom meegenomen om op een andere locatie onschadelijk te maken. De EOD is met de gemeente in overleg waar de bom het beste onschadelijk gemaakt kan worden. Foto: 112Persfotografie

Ontbijtje voor burgemeesters van Ermelo en Harderwijk

In zo’n 275 gemeenten brengen schoolkinderen hun burgemeester deze week een ontbijt in het stadhuis. Aan de ontbijttafel wisselen de burgemeesters met hun jongste burgers van gedachten. Veel van die burgemeesters betalen symbolisch voor hun ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. Kinderpostzegels zet zich in voor kwetsbare kinderen. Één van de projecten is het aanbieden van kinderfeestjes voor de héle klas, waarbij scholieren op een speelse manier leren...

Renovatie speeltuintjes Ermelo

Van half maart tot eind mei knapt de gemeente Ermelo verschillende speeltuintjes op. In de meeste gevallen worden verouderde speeltoestellen vervangen. De gemeente wil direct omwonenden betrekken bij de keuze van de nieuwe speelelementen. Het gaat om de speeltuintjes op de volgende locaties: De Lange Haeg Zwaluwstraat Smutslaan Retiefstraat Nelson Mandelahof Veluwshof Er is budget voor een speelelement zoals dat al in de speeltuin aanwezig was. Het aanschafbedrag van het bestaande speeltoestel bepaalt daarmee het budget voor een nieuw speelelement. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met de...

Boek Democratisch burgerschap overhandigd aan burgemeester van Harderwijk

De Gelderse Academie heeft het boek Democratisch burgerschap overhandigd aan burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk. Dr. Henk Beltman, schrijver van dit boek, hield een pleidooi voor verdere democratisering van overheid, instellingen en maatschappij. Dat is nodig omdat in Nederland politiek, bestuur en burger elkaar steeds minder lijken te verstaan. Dat kan het gemeenschapsgevoel aantasten, waardoor een grotere kloof tussen overheid en burgers kan ontstaan. Burgers blijven zo eerder consument dan verantwoordelijk burger. Bestuur en instellingen blijven doen wat...

Harderwijk zijn wij samen: inwoners en gemeente in gesprek met elkaar

De stadsgesprekken 2017-2018 zijn afgesloten. Voor de maand van burgerschap organiseerde de gemeente Harderwijk in 2017-2018 voor de zesde keer stadsgesprekken. Inwoners, raadsleden, maatschappelijke organisaties, gemeentebestuur en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Met het doel betere afstemming van beleid, ideeën en wensen van inwoners. Tijdens de bijeenkomst was ook de kennismaking met het nieuwe platform ‘Online Stadsgesprek Harderwijk’. Het onlinestadsgesprek.harderwijk.nl, is het nieuwe inspraak- en ideeënplatform van Harderwijk. De digitale plek waar een ieder, van jong...