Het nieuws uit de regio

Boulevardtrein Harderwijk rijdt ook nog in 2021

Toeristen die Harderwijk bezoeken kunnen net als in 2020 ook het komende jaar gebruik maken van de Boulevardtrein. Het toeristenvervoer met de Boulevardtrein is een pilot die in afstemming met bewoners, ondernemers en het Dolfinarium, met een jaar wordt verlengd. Eind 2021 vindt een eindevaluatie plaats Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus is het bezoekersaantal gedaald. Het jaar 2020 geeft geen representatief beeld om voldoende (praktijk)ervaring op te doen. Door de pilot in 2021 voor te zetten,...

Harderwijk: oplossing voor wateroverlast bewoners Harderweide

Het college van Harderwijk komt met oplossingen voor de wateroverlast bij bewoners in het eerste deel van het wijkdeel Harderweide in Drielanden. Sinds februari 2020 zijn er veel klachten over wateroverlast. De wateroverlast is gemeld door bewoners in het eerste deelgebied van Harderweide. De klachten betroffen met name wateroverlast in de tuinen en de aanwezigheid van natte kruipruimten. “Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de wateroverlast hebben we het voortouw genomen in het oplossen van deze problemen”, aldus...

Man uit Barneveld hoort in hoger beroep twee jaar cel eisen

Tegen een man uit Barneveld is in hoger beroep twee jaar cel geëist. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man wordt als hoofdverdachte gezien in een strafzaak tegen stroperij en illegaal wapenbezit op de Veluwe. Er staan ook nog acht anderen terecht in de zaak. De eis is gelijk aan de opgelegde straf uit 2018. De man werd destijds veroordeeld, maar ging in hoger beroep. Hij zou zonder geldige jachtakte in vier maanden tijd minstens zestig ganzen en andere...

Regio Foodvalley ontvangt € 375.000 voor drie jaar van ministerie

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft de MKB-deal online ondertekend samen met Maud Hulshof die verantwoordelijk is voor het thema Economie in Regio Foodvalley. Regio Foodvalley ontvangt € 375.000 voor een periode van drie jaar van het ministerie van Economische Zaken. Met deze extra financiële middelen krijgen regionale initiatieven en projecten die de mkb bedrijven sterker maken een extra impuls. Regio Foodvalley heeft in samenwerking met een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en onderwijs in de regio de...

Coronacrisis in Zorgcentrum Elim in Putten

In Zorgcentrum Elim in Putten heeft corona flink toegeslagen. Hoewel het zorgcentrum tijdens de eerste lockdown gevrijwaard bleef van het coronavirus, zijn deze maand twee bewoners overleden. Ook zijn ruim twintig mensen besmet met het virus. Momenteel zijn vijf bewoners en zestien personeelsleden positief getest. Bezoek blijft, onder strikte voorwaarden, mogelijk. De thuissituatie van mensen die het meenemen het zorgcentrum in, is waarschijnlijk de grootste besmettingshaard.

Nijkerk Centrum krijgt opnieuw een wijkagent

Nijkerk Centrum krijgt opnieuw een wijkagent. Dat meldt Robert Bronsink op facebook. Bronsink, die een klein jaar geleden zijn afscheid aankondigde als wijkagent voor Nijkerk Centrum, keert terug als wijkagent van Nijkerk Centrum.

Brandende kaarsjes in voortuin van familie van overleden kind Nijkerk

In Nijkerk is donderdag massaal gehoor gegeven aan de oproep om brandende kaarsjes te plaatsen in de voortuin van de familie Meester. Verleden week vrijdag overleed de 4-jarige Hailey als gevolg van neuroblastoom kanker. De familie wilde Hailey met dit gebaar nog één keer laten stralen. Vandaag (vrijdag) is de uitvaart van Hailey.

Dekbedproducent Ducky Dons uit Ermelo start met recycling pilot

Dekbedproducent Ducky Dons uit Ermelo, start met textielinzamelaar Sympany een recycling pilot waarbij op 6 gemeentewerven in de provincie Utrecht donzen dekbedden worden ingezameld. Gebruikte donzen dekbedden kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde blauwe containers op de gemeentewerf. Het doel van de samenwerking is de kringloop volledig te sluiten. Niet alleen het dons en de veren uit de dekbedden worden hergebruikt, ook de restmaterialen worden circulair ingezet. In de fabriek in Ermelo worden hoogwaardige donzen dekbedden en hoofdkussens...

Harderwijk wil aan tafel bij overleg over verlengen overeenkomst rond AZC

De gemeente Harderwijk staat op het punt een overeenkomst te sluiten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Doel is een verlenging van de overeenkomst rond het asielzoekerscentrum met 5 jaar. Omdat Harderwijk wettelijk gezien geen eisen mag stellen aan de inrichting van het azc, heeft Harderwijk een brief gestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat meldt Omroep Gelderland. In 2016 sloten Harderwijk en het COA een overeenkomst voor 10 jaar voor maximaal 800 asielzoekers. In de nog...

Bijna 100 miljoen euro voor aanpak van knooppunt bij Barneveld

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting Sober+. Hiermee volgt zij het advies van de bestuurlijke partners provincie Gelderland en gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley. Voordat de minister een voorkeursalternatief kan vaststellen, is eerst verdere uitwerking van Sober+ nodig. Het besluit over een voorkeursalternatief verschuift daardoor naar begin 2021. Er komt bijna 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het knooppunt bij Barneveld. Het Rijk reserveert 83,5 miljoen, de...