Het nieuws uit de regio

Eerste stap gezet naar vernieuwing De Roef in Stadsweiden

Met het plan “Uitwerking programmatische & ruimtelijke vertaling De Roef” heeft het wijkcentrum De Roef een eerste stap gezet naar een nieuw centrum. Het college van B&W heeft ingestemd met de plannen. De Roef in de wijk Stadsweiden wordt een wijkcentrum voor Positieve Gezondheid. Hans Alfons, voorzitter van De Roef is heel blij met deze stap. “We willen graag inwoners, maatschappelijke instellingen en de gemeenteraad betrekken bij de verdere ontwikkelingen.” Ook het college van B&W is verheugd. “Wij zien met...

Bosonderhoud in Putten

De komende weken voert de gemeente Putten onderhoudswerkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het dunnen van houtopstanden. Op die manier verjongt de gemeente het bos en ontstaat er een gevarieerd bos. Daar hebben alle bosfuncties baat bij. Ook komt dit ten goede aan de beleving van de recreant. De bospercelen waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden zijn: Zuiderveldweg nabij het zwembad; bosranden van het heideveld aan de Krachtighuizerweg; bosvakken aan de Boeschoterweg; bosvakken aan de Bato’sweg.

Bouw vrijstaande woningen in buitengebied Hoge Varenweg 4 binnenkort mogelijk

In het buitengebied Hoge Varenweg 4 kunnen straks mogelijk 3 vrijstaande woningen worden gebouwd. Het voorontwerp bestemmingsplan daarvoor ligt ter inzage. Het voorontwerp bestemmingsplan is ook te lezen op de pagina Offiële Publicaties week 6. Deze ontwikkeling komt tot stand via de sloopregeling ‘Eendengebied’. Door deze regeling kunnen zoveel mogelijk volledige bouwblokken worden gesloopt en gesaneerd. De sloop van 750 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen in het Eendengebied geeft een bouwrecht voor een woning. Door de sloop van 2250 m2...

Drukbezochte afscheidsreceptie wethouder Gerbert Priem

Met een druk bezochte afscheidsreceptie heeft wethouder Priem afscheid genomen van de politiek in Putten. In zijn afscheidsspeech gaf Priem aan dit met gemengde gevoelens te doen. “Ik had echt de intentie om deze bestuursperiode af te maken. Maar je moet wel eerlijk zijn. Naar jezelf maar ook naar de inwoners van Putten. Ik sta onvoldoende in mijn kracht in het ambt van wethouder”. Priem werd tijdens de afscheidsreceptie in het gemeentehuis toegesproken door burgemeester Lambooij. De burgemeester gaf aan...

Burgemeester Lambooij ontvangt groep 7 van basisschool Bij de Bron

Voor een schoolproject over politiek kwam groep 7 van basisschool Bij de Bron op bezoek bij burgemeester Lambooij van Putten. Na ontvangst in de publiekshal, gaf een bode de kinderen eerst een rondleiding door het gemeentehuis. De rondleiding eindigde in de raadzaal. Daar stelden zij de burgemeester allerlei vragen. Ook debatteerden de kinderen met elkaar. De groep kijkt terug op een leuke en leerzame middag. Directe aanleiding van het bezoek was een column van de burgemeester in De Puttenaer. De...

Benjamin Huisman gaat door bij SDC Putten

Benjamin Huisman zal ook volgend seizoen deel uitmaken van de A-selectie van de Puttense Hoofdklasser. Voor Benjamin wordt het komende seizoen het derde seizoen bij de A-selectie. SDC Putten is blij dat ook deze Puttense speler voor de selectie behouden blijft. De laatste weken maakte Benjamin furore als rechtsback, helaas is hij op dit moment geblesseerd.

Barneveld verwelkomt 59.000-ste inwoner

Met de geboorte van Elisabeth van den Bosch bereikte de gemeente Barneveld de grens van 59.000 inwoners. Burgemeester Asje van Dijk heeft de 59.000-ste inwoner persoonlijk een warm welkom gegeven. De burgemeester heeft de ouders van Elisabeth verrast met een bezoek en een cheque ter waarde van € 590,- voor hun dochter. Sinds enkele jaren heeft de gemeente de traditie om iedere duizendste inwoner persoonlijk welkom te heten. Daarnaast ontvangt de 1.000-ste inwoner een cheque van de burgemeester met een...

Camerabeveiliging op bedrijventerreinen Veldzicht en Kerkdennen

Beveiligingsbedrijf Securitas, de gemeente Ermelo en de Stichting Collectieve Bedrijventerreinen Ermelo (SCBE) hebben samen met het politieteam Veluwe West een convenant Cameratoezicht gesloten. Deze ondertekening vormt de aftrap van de collectieve aanleg van camerabeveiliging op de bedrijventerreinen Veldzicht en Kerkdennen. Hoewel er nauwelijks sprake is van criminaliteit op de Ermelose bedrijventerreinen, wordt er nu gekozen om 7 masten met ANPR en verificatiecamera's te plaatsen op de toegangswegen. Daarmee kan namelijk het fysiek surveilleren tot een minimum worden teruggebracht. De SCBE...

Fietswrakken centrum Harderwijk opgeruimd

Afdeling Handhaving van de gemeente Harderwijk verwijdert deze week fietswrakken uit de binnenstad. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat verkeren (kromgebogen wielen en dergelijke). Bovendien zijn deze fietsen al langere tijd niet meer gebruikt. Hierdoor wordt onnodig stallingsruimte ingenomen. Er zullen alleen wrakfietsen verwijderd worden welke zijn gemarkeerd met een label. In het kader van een schone, hele en veilige stad verwijdert Stadstoezicht regelmatig fietswrakken.

Nieuwbouw Langendijkstraat Harderwijk gestart

Samen met Nijhuis Bouw ontwikkelt UWOON 48 appartementen op de locatie Langendijkstraat in Harderwijk. Met het plaatsen van de eerste vloerplaat werd het startsein gegeven voor de bouw van 48 nieuwe sociale huurwoningen. De handeling werd verricht door UWOON-bestuurder Moniek van Balen, wethouder Jeroen de Jong, Careander-bestuurder Bert Brouwer en twee cliënten van Careander. Van de 48 woningen zijn 24 appartementen beschikbaar voor cliënten van Careander.