Het nieuws uit de regio

Ontmoet de schaapherder

Tijdens het wandelen of fietsen kunt u op de Krachtighuizerheide en de grote en kleine Arkheide in het Speulder- en Sprielderbos in Putten de schaapherder met zijn kudde Drentse heideschapen ontmoeten tussen 22 juli en 19 augustus 2018. Het Drents heideschaap is het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. Eén functie die schapenras altijd al had is bewaard gebleven: het in stand houden van de resterende heidegebieden. Wanneer heidegebieden niet worden begraasd, verandert het uiteindelijk in een grasvlakte of...

Gevonden en verloren fietsen in Ermelo

Regelmatig krijgt de gemeente vragen over gevonden fietsen. Mensen melden een achtergelaten fiets en vragen de gemeente deze weg te halen. Maar ze mogen een fiets niet zomaar verwijderen. Dat is diefstal. Ze mogen alleen wrakken verwijderen. Medewerkers van team handhaving kunnen wel bekijken of een fiets gestolen is. Heb je een fiets gevonden? Meld dit dan op www.ilost.nl.

Fout in ongeveer 5000 recent gemaakte Nederlandse reisdocumenten

In ongeveer 5000 recent gemaakte Nederlandse reisdocumenten zit een fout. Een van de elektronische echtheidskenmerken werkt niet. Het gaat om documenten die gemaakt zijn in de maanden april, mei en juni 2018. Het paspoort is wel gewoon geldig en de opgeslagen informatie is nog steeds goed beveiligd. Mogelijke gedupeerden ontvangen een brief met informatie over hoe ze hun reisdocument kunnen controleren. Wanneer het document het betreffende probleem blijkt te hebben kunt u dit vanzelfsprekend kosteloos vervangen.

Militair zonder rijbewijs wéér bezopen op de weg

In de nacht van dinsdag op woensdag werd ‘n 22-jarige militair aangehouden wegens rijden onder invloed in Ermelo: 2,3 promille. Zijn rijbewijs was hij al kwijt wegens hetzelfde gedrag in juni ‘18: 1,65 promille. Om ‘t verhaal nog slechter te maken, in 2016 óók met drank op gepakt: 1,57 promille. De afhandeling van de strafzaak van deze militair is in handen van de Koninklijke Marechaussee. De door de rechter op te leggen straf, bij een bewezenverklaring, zal fors zijn.

Strenger optreden tegen onttrekking oppervlaktewater

Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe wordt niet door iedereen nageleefd. Op plekken waar dit niet mag wordt toch oppervlaktewater gebruikt voor het beregenen van gewassen, dat constateert Waterschap Vallei en Veluwe. Daarom gaat het waterschap strenger optreden. De afkondiging van het verbod op 2 juli diende in eerste instantie als waarschuwing, er werden tot nu toe geen boetes uitgedeeld. Frans ter Maten, heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Het verbod is inmiddels bijna...

Brand tijdens werkzaamheden aan dak in Ermelo

Tijdens het dekken van een dak is woensdagavond een heg in brand gevlogen. Een bewoner was bezig met het bedekken van het dak toen een stuk heg vlam vatte. Dit gebeurde op de Park Witte Burchten aan de De Eendenparkweg in Ermelo. Door de snelle inzet van de brandweer kon het chalet en de andere delen van de heg gered worden. Foto: 112 Persfotografie

Gemeentegids Putten 2018-2019

De nieuwe gemeentegids is bezorgd. De gemeentegids 2018-2019 informeert over de dienstverlening van de gemeente en het gemeentebestuur. Ook zijn de zorgwijzer en seniorenwijzer opgenomen in de nieuwe gids en staan er adressen in van bedrijven, scholen, verenigingen en clubs in de gemeente. De foto’s in de gemeentegids zijn gemaakt door inwoners van de gemeente Putten. Heeft u geen gids ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie in het gemeentehuis. De gemeentegids is online beschikbaar via www.lokaaltotaal.nl/putten.

Publicatie van principeverzoeken en vooroverleggen Ermelo

Vanaf 1 augustus worden alle principeverzoeken en vooroverleggen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. Hierdoor krijg je als mogelijke belanghebbenden eerder de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in je directe woonomgeving. Ook is het eerder mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen over hun plannen. Zo hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan het opstarten van een gesprek tussen de initiatiefnemers en mogelijke belanghebbenden. Iedereen kan een afspraak maken om de stukken in te zien via www.ermelo.nl/afspraak. Dat...

Gaaf Gelderland

De provincie Gelderland is bezig met het maken van een nieuwe omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ en omgevingsverordening. In deze visie beschrijft de provincie welke richting de provincie op wil op het gebied van energie, klimaat, water, voedsel en ook hoe we onze omgeving willen inrichten. Op www.gelderland.nl/omgevingsvisie vind je meer informatie hierover zoals een e-magazine, een filmpje over de toekomst van Gelderland en de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-erordening. Mocht je een reactie willen indienen dan kan dat tot en met 9 augustus...

CDA over Westflank Ermelo

De nieuwe Westflank moet een goede ontsluiting zijn voor de wijk West en het industrieterrein Kerkdennen, om uiteindelijk ook de verkeersdrukte eerlijk te verdelen over heel Ermelo. De laatste aansluiting naar Kerkdennen, namelijk tussen de Volenbeekweg en de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg, moet nog worden gerealiseerd. Volgens het CDA Ermelo, bij monde van woordvoerder Dick te Brake, is deze aansluiting van belang om de volledige functie van de Westflank te gebruiken. Daarom pleit te Brake voor voortgang op...