Het nieuws uit de regio

Harderwijk wil minder restafval

In de gemeente Harderwijk is de hoeveelheid restafval nu nog gemiddeld 150 kilo per inwoner. Het doel van de gemeente is om in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar ‘aan de weg te zetten’. Dit komt overeen met de doelen van de Nederlandse overheid. Minder restafval kan door het beter scheiden van afval. Denk aan het apart inzamelen van glas, groente-, fruit, en tuinafval (gft), papier, textiel en plastic. Minder restafval is natuurlijk beter voor het...

Start van ontzameling deel Gelderse kunstcollectie

Gelderland start met het ontzamelen van een deel van de huidige provinciale kunstcollectie. Het doel is de kwaliteit van de collectie te verbeteren door het aantal stukken beeldende kunst dat de provincie in bezit heeft met 10% te verminderen. Het gaat om kunstwerken die geen connectie hebben met Gelderland, in slechte staat zijn en waarbij restauratie niet meer loont. Ook werken waarvan meer dan één exemplaar in de collectie opgenomen is, komen in aanmerking voor ontzamelen. De provincie ontzamelt transparant,...

Dankzij Roparun bijzonder bed voor Hospice Jasmijn

Zo dicht mogelijk bij elkaar zijn, dat willen geliefden en dierbaren ook in de laatste dagen van hun leven. Dankzij Stichting Roparun kan dat in Hospice Jasmijn Harderwijk. De hardlopers voor het goede doel schonken een koppelbed aan het hospice. Het koppelbed is een bed dat in een handomdraai aan een zorgbed gekoppeld kan worden, waardoor een volwaardig tweepersoonsbed ontstaat. Zo kunnen dierbaren naast elkaar liggen tijdens de laatste levensfase. Verpleegkundige Conny Dooijeweerd: “Het bed biedt troostvolle verbondenheid in de...

Inhaaldag huishoudelijk afval Ermelo

Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, wordt er geen GFT opgehaald. Dit wordt verschoven naar zaterdag 8 juni. Op www.mijnafvalwijzer.nl (of gebruik de app) kun je eenvoudig zien wanneer je de container aan de weg kunt zetten. Het gemeentehuis is op deze dag ook gesloten.

Tekenwedstrijd ambtsketen Kinderburgemeester Harderwijk

Harderwijk krijgt voor het eerst een kinderburgemeester en een kinderwethouder. Daar hoort natuurlijk een ambtsketen bij. De ambtsketen is de ketting die de burgemeester draagt bij officiële plechtigheden. Voor de kinderburgemeester van Harderwijk en Hierden moet de ambtsketen nog worden gemaakt. De ambtsketen die burgemeester Van Schaik draagt is in 1956 gemaakt door kunstenaar Vilmos Huszár. Deze keten heeft zeven afbeeldingen die symbool staan voor Harderwijk. Het is de bedoeling dat de ambtsketen van de kinderburgemeester ook plaatjes krijgt. Eén...

Afsluiting centrum Putten voor fietsers

Net als voorgaande jaren is het in de zomermaanden niet toegestaan om te fietsen in het centrum. Het gaat om bepaalde dagen in de periode van maandag 3 juni tot en met zaterdag 14 september. De afsluiting geldt op de volgende tijdstippen: iedere woensdag van 09.00 tot 13.00 uur; iedere vrijdag van 12.00 tot zaterdag 17.00 uur. Het gaat om deze straten: Dorpsstraat (gedeelte Kerkstraat-Krommestraat); Dorpsstraat (gedeelte Krommestraat-Weverstraat); Kerkstraat (gedeelte Dorpsstraat-Bakkerstraat). De gemeente heeft de verkeersborden C1 in zone-uitvoering geplaatst.

Werkzaamheden aan het riool in Ermelo

Tot en met eind juli worden onderhoudswerkzaamheden aan het riool gedaan, op meerdere plekken in Ermelo. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant zodat het weer jarenlang mee kan. Dankzij een speciale techniek hoeft de aannemer het riool niet open te breken voor de werkzaamheden. Omdat het werk vooral binnen in het riool gebeurt is er weinig overlast. De weg wordt voor korte tijd afgezet en het verkeer omgeleid. Tijdens het werk zullen er werkvoertuigen op de rijbaan staan. Ook kunnen...

Storing website SDC Putten verholpen

Door een storing was de site van de club vanaf zondag niet of nauwelijks bereikbaar. De oorzaak lag niet bij de club zelf, het ging om een storing bij Voetbalassist. Die heeft de problemen inmiddels verholpen, waardoor de website van SDC Putten weer voor iedereen toegankelijk is.

Nieuwe afvalcontainers in Ermelo

Alle inwoners van Ermelo krijgen nieuwe afvalcontainers. De gemeente is begonnen met het afleveren van de containers. Op 21 juni moet iedereen de nieuwe containers hebben ontvangen. Heeft u nog geen brief ontvangen over de vervanging van de afvalcontainers? Neem dan contact op met de servicelijn Afval van DVL milieuservice. Zij verzorgen de vervanging van de containers. DVL is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via (0341) 56 57 77. Kijk voor meer informatie op www.ermelo.nl/vervangingafvalcontainers.

St Jansdal staat er financieel goed voor

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft over 2018 een positief resultaat behaald van EUR 2,4 miljoen. In 2017 werd nog een verlies geleden van EUR 4,2 miljoen. Het rendement over 2018 bedraagt 1,4%. Deze sterke resultaatsverbetering komt voornamelijk door hogere productie, een efficiënte bedrijfsvoering en betere afspraken met zorgverzekeraars. Ook de reorganisatie die in 2016 is doorgevoerd pakt positief uit op de financiële positie. Financieel Directeur Arend Jan Poelarends: “In de tweede helft van 2018 steeg de productie nog eens...