Het nieuws uit de regio

Welkomstborden bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng

Bij de hoofdentrees van de Puttense bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng zijn 4 welkomstborden geplaatst. Bij de plaatsing is nauw samengewerkt door Bedrijvenkring Putten, Pasman Reclame en Gemeente Putten. “Een goede en snelle bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen is van groot economisch belang”, zo motiveert wethouder Gerbert Priem van Economische Zaken de nieuwe bebording. “Mooi ook dat het bedrijfsleven en de gemeente daarbij samen optrekken. De borden zien er professioneel uit, geven mensen het gevoel dat ze welkom zijn”. Aansluitend aan de...

Scholendebat over Burgerschap in Harderwijk

Op dinsdag 29 oktober was het scholendebat over Burgerschap in de raadzaal van het Huis van de Stad in Harderwijk. Aan het debat deden 31 leerlingen van scholen uit Ermelo en Harderwijk mee: RSG Slingerbos, Christelijk College Groevenbeek en Christelijk College Nassau-Veluwe. Onder leiding van burgemeester Harm-Jan Van Schaik gingen de leerlingen met elkaar in debat over politieke participatie, diversiteit, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, keuzes van de lokale overheden en een gezonde leefstijl. De jury met onder andere de...

Onderzoek koopgedrag winkelend publiek van start

In Oost-Nederland is een grootschalig onderzoek gestart naar koopgedrag van winkelend publiek. Ook de gemeente Harderwijk doet mee aan het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. In oktober start het onderzoek. In deze periode worden ook inwoners uit Harderwijk uitgenodigd om mee te doen. Zij ontvangen namens de provincie Gelderland een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een...

Harderwijk zoekt kandidaten voor Piet Dijkstra Prijs

De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die blijk geeft van vrijwillige en belangeloze inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020. Harderwijk is op zoek naar kandidaten. Piet Dijkstra zag in dat de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het welzijn van iedere inwoner. Dat is ieders verantwoordelijkheid en betekent vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving. Hij...

Bewoners ’s Heeren Loo openen hun nieuwe woningen

Bewoners van ’s Heeren Loo in Ermelo vierden op 24 oktober de opening van hun nieuwe woningen, samen met familie, vrienden en begeleiders. Op het teken van burgemeester André Baars onthulden de bewoners trots de foto’s van de nieuwbouw. “Een fijn thuis in een mooi 'zorglandschap' voor deze inwoners van Ermelo.” In totaal hebben 48 mensen hun intrek genomen in 6 gebouwen aan de Molenkamp en Klaverkamp. Zij hebben daarin allemaal een eigen appartement of studio. De meeste bewoners woonden...

Hersenletselweek Harderwijk

In Harderwijk leven 1.800 mensen iedere dag met de gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel. De impact op het dagelijkse leven voor hen en de naasten is groot, want hersenletsel krijg je nooit alleen. Het is vaak lastig om de juiste hulp te vinden. Daarom heeft InteraktContour in Harderwijk samen met Cultuurkust, Zorgdat, Landstede MBO en Hersenz het initiatief genomen om deze week uit te roepen tot ‘Hersenletselweek Harderwijk’. Op maandag 28 oktober opende wethouder Gert Jan van Noort de ‘Breinfestijn’ informatiemarkt,...

Vergadering commissie naamgeving Harderwijk

De commissie Naamgeving vergadert woensdag 30 oktober vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur in de Collegekamer van het Stadhuis. Deze vergadering is openbaar en het publiek heeft spreekrecht. De volgende punten staan op de agenda: Naamgeving van: Waltorensteeg, Hospitaalhof, Ermelosebrink, Coolwagenhof, Zonneweide, Oostwaltunnel, Zuidwalstraat, Willem van Ariestraat, Jantje Boonenstraat, Jan Piekhof, Jan Piekgracht, Bart Koekstraat, Hendrik Petstraat, Ceesje Uilstraat, Aart van Barendkade, Willem van Dordenkade, Willem van Dordenpad, Brottelkade, Ouwe Scherpstraat, Jan van Dirkstraat, Ouwe Bramhof, Jan van Dirkhof, Kleine Hellingkade,...

Buurtavond over de toekomst van De Roef

Dinsdagavond 29 oktober is er in De Roef een buurtavond. De gemeente Harderwijk, de professionals van zorg- en welzijnsorganisaties en het bestuur van De Roef gaan die avond in gesprek met inwoners over de toekomst van De Roef. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Het wijkcentrum wordt een gezondheidscentrum met aandacht voor ontmoeting. Het voornemen is het huidige gebouw te slopen en nieuw te bouwen.

Putten zoekt duurzame huizen

De gemeente Putten doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 2 en 9 november. Enkele woningen in Putten zijn al aangemeld. De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar nog meer duurzame huizen in Putten. Goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen, zuinige HR-ketels, gebruik van natuurlijke materialen; elke ervaring is bruikbaar om een ander op weg te helpen.

Fietsen weggehaald bij NS-station Ermelo

Rondom het NS-station van Ermelo staan veel fietsen verkeerd gestald. Dit zorgt voor overlast. Daarom heeft de gemeente op 10 oktober fietsen verwijderd die buiten de rekken stonden. Zo blijft de fietsenstalling overzichtelijk en veilig, aldus de gemeente Ermelo. Op www.ermelo.nl/fiets zijn de fietsen te zien die tijdens de actie zijn verwijderd.  De fietsen die hier te zien zijn zijn allemaal nog in goede staat. Fietsen kunnen worden opgehaald tegen contante betaling (pinnen is niet mogelijk) bij Proson, ingang Technische...