SVn: Mogelijkheid betaalpauze voor mensen met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt in samenwerking met de gemeente leningen aan. In Putten gaat dat om de Starterslening, Duurzaamheidslening en Stimuleringslening. In lijn met de maatregelen die banken en andere kredietverstrekkers hebben getroffen, heeft SVn haar standaardprocedure tijdelijk aangepast. Leningnemers die als gevolg van de coronacrisis betaalproblemen verwachten kunnen bij SVn een betaalpauze aanvragen.

Brief van burgemeester Putten

Burgemeester H.A. Lambooij heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd over het coronavirus. In deze derde raadsinformatiebrief schetst de burgemeester, in vervolg op zijn eerdere twee brieven, op hoofdlijnen en puntsgewijs de impact van de uitbraak van het coronavirus, in het bijzonder op de gemeente Putten.

Fonds voor duurzaamheidsleningen open vanaf 1 april

De gemeente Putten heeft op 1 april het fonds voor duurzaamheidsleningen weer opengesteld. Inwoners van Putten kunnen een goedkope lening afsluiten om duurzame maatregelen te nemen in de eigen woning of huurwoning. Voor het jaar 2020 is in het fonds € 1 miljoen aan duurzaamheidsleningen beschikbaar.

Stichting Welzin nieuwe aanbieder buurtbemiddeling in Putten

De stichting Welzin uit Amersfoort is vanaf 1 april verantwoordelijk voor de buurtbemiddeling in Putten. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies over bijvoorbeeld radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen of stankoverlast op te lossen. Getrainde bemiddelaars (vrijwilligers) komen bij de buren thuis om te luisteren naar hun verhaal. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. De melding kan komen vanuit de inwoners, de woningcorporatie, de gemeente of via de politie. De buurtbemiddelaars zijn allen gecertificeerd. Buurtbemiddeling is voor inwoners van de gemeente...

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 17 april

Het afschalen van de geplande operaties en polibezoeken dat tot 10 april van toepassing was is verlengd t/m vrijdag 17 april. Dit betekent dat alle niet-spoedeisende, geplande ingrepen tot 17 april verzet of geannuleerd moeten worden op de locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Het gaat hierbij om geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s. De afspraken op de poliklinieken worden sterk beperkt. Artsen bepalen welke afspraken noodzakelijk zijn om door te laten gaan. Verder vinden de afspraken...

Bezoek gemeentehuis Putten alleen na telefonische afspraak

Vanaf woensdag 1 april kunt u alléén telefonisch een afspraak maken voor een bezoek aan het servicecentrum van de gemeente Putten. U kunt geen afspraak meer maken via de website of via e-mail. Vorige week merkte de gemeente dat er toch meer mensen naar het gemeentehuis kwamen dan strikt noodzakelijk. Daarom beperkt de gemeente de bezoekersstroom nog meer.

Onderhoud drukriolering buitengebied Putten

De gemeente Putten voert in de periode april tot en met juli onderhoud uit aan de drukrioleringsunits. Soms is het nodig dat medewerkers uw terrein betreden. Dit om het onderhoud uit te kunnen voeren. Gelet op het grote aantal te onderhouden units is niet aan te geven wanneer welke unit wordt onderhouden. In de regel bellen medewerkers bij u aan. Bent u niet thuis? Dan gaan zij over tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Drukrioleringsunits zorgen ervoor dat ook de woningen...

Geen nieuwe besmettingen

Volgens de laatstgepubliceerde cijfers van het RIVM heeft het coronavirus inmiddels 25 inwoners van Harderwijk getroffen. In Ermelo zijn er momenteel 23 coronapatiënten te betreuren. Deze cijfers zijn gelijk aan gisteren. In Putten zijn er al enkele dagen geen nieuwe besmettingen vastgesteld en blijft de teller op 6 staan.

Geen nieuwe besmettingen in Putten

Volgens de laatstgepubliceerde cijfers van het RIVM heeft het coronavirus inmiddels 25 inwoners van Harderwijk getroffen. In Ermelo zijn er momenteel 23 coronapatiënten te betreuren, in Putten zijn er al enkele dagen geen nieuwe besmettingen vastgesteld en blijft de teller op 6 staan.

Motorrijder uit Ermelo komt om het leven

Een 37-jarige motorrijder uit Ermelo is om het leven gekomen bij een botsing met een auto op de Oude Rijksweg in Putten. De automobilist kwam uit de richting Ermelo en wilde linksaf slaan, maar zag daarbij de motor over het hoofd. Hulpverleners hebben geprobeerd de man te reanimeren en ook werd de traumahelikopter opgeroepen, maar de man bleek niet meer te redden. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.