Van nieuwkomer naar Harderwijker

De rijksoverheid heeft hervormingen aangekondigd op de Wet inburgering. In verband hiermee heeft het college van de gemeente Harderwijk besloten om alvast aan de slag te gaan met de lokale uitvoering hiervan. Zij heeft hiervoor de Nota Inburgering en bijbehorende uitvoeringsagenda opgesteld voor de komende vier jaar. Het college wil hiermee inzetten op een intensivering van de inburgering.

In september wordt de Nota Inburgering voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente aan de slag met de uitvoeringsagenda samen met inwoners en betrokken partners; te beginnen met activiteiten in oktober ‘de maand van burgerschap’.

Geef een reactie