Boek Democratisch burgerschap overhandigd aan burgemeester van Harderwijk

De Gelderse Academie heeft het boek Democratisch burgerschap overhandigd aan burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk. Dr. Henk Beltman, schrijver van dit boek, hield een pleidooi voor verdere democratisering van overheid, instellingen en maatschappij. Dat is nodig omdat in Nederland politiek, bestuur en burger elkaar steeds minder lijken te verstaan. Dat kan het gemeenschapsgevoel aantasten, waardoor een grotere kloof tussen overheid en burgers kan ontstaan. Burgers blijven zo eerder consument dan verantwoordelijk burger. Bestuur en instellingen blijven doen wat zij denken dat goed is, met als uiteindelijke uitkomst dat niemand tevreden is. In dit boek zijn handvatten opgenomen om die democratisering vorm te geven. Bewustwording, burgerparticipatie en onderwijs zijn daarbij sleutelwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *