Geluid A28 op 1 van de 3 meetpunten te hoog

Het geluid van het verkeer op de A28 is aan de Julianalaan in Harderwijk hoger dan wettelijk toegestaan. Aan de Rietgorsmeen en de Bluesdreef worden de geluidnormen niet overschreden. Dit blijkt uit uitgebreide, langdurige metingen door meetinstituut Sensornet. De Omgevingsdienst Noord Veluwe heeft de meetresultaten beoordeeld en een eindrapportage opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Rijkswaterstaat, de wegbeheerder van de A28, te vragen maatregelen te nemen om de overschrijding van de wettelijke geluidnorm aan de Julianalaan ongedaan te maken. En daarmee bij te dragen aan verbetering van het welzijn van de inwoners.

De betrokken buurtcomités uit de wijken Stadsweiden, Drielanden en Tweelingstad hebben al eerder gereageerd op de conceptrapportage en de vragen die daaruit voorkwamen zijn beantwoord. De gemeenteraad zal nader worden geïnformeerd over het eindresultaat van de geluidmetingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *