Hogere geluidschermen A28 door samenwerking Harderwijk en Rijkswaterstaat

De gemeente Harderwijk en Rijkswaterstaat Oost-Nederland hebben de gemaakte afspraken over hogere geluidschermen langs de snelweg A28 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst is onlangs ondertekend.

Namens de gemeente Harderwijk tekende wethouder Marcel Companjen: ‘Voor ons is dit een serieuze mijlpaal. Na zoveel jaar van voorbereiding ben ik heel blij dat Rijkswaterstaat maatwerk wil bieden. Ik heb alle vertrouwen in de komende samenwerking op weg naar een zo spoedig mogelijke realisatie.’

Arno Valkhof, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, is blij met de gemaakte afspraken: ‘Het is de gemeente en Rijkswaterstaat gelukt om verschillende geldstromen efficiënt in te zetten, met als grote winnaars de bewoners van Harderwijk.’

Komen tot 1 pakket maatregelen
In het kader van het programma Vervanging en Renovatie (VenR) heeft Rijkswaterstaat het voornemen de geluidschermen ter hoogte van Harderwijk te vervangen. VenR is een onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen.

Tegelijkertijd komen er vanuit het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat maatregelen om het geluid voor omwonenden langs de A28 in de gemeente Harderwijk te verminderen. De gemeente Harderwijk heeft de ambitie om de geluidschermen, die zijn voorzien vanuit het MJPG, te verhogen, zodat het geluid voor de omgeving nog verder afneemt.

Rijkswaterstaat en de gemeente Harderwijk hebben daarom de handen ineengeslagen om te komen tot 1 optimaal maatregelpakket, dat leidt tot vermindering van de geluidoverlast voor omwonenden. De resultaten worden vastgelegd in een wijzigingsbesluit van het Geluidproductieplafond.

Publicatie Ontwerpbesluit
Op 8 juli 2021 is de officiële publicatie van het ontwerpbesluit voor de betrokken woningen. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerpbesluit heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan. De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna valt het definitieve besluit.

Geluidmaatregelenkaart
In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs de A28 afgebeeld waar een geluidberekening is uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *