Het nieuws uit de regio

Geen vissen in waterberging Zandkamp Ermelo

De waterberging aan de Zandkamp is van oorsprong een overstort van de riolering. De bedoeling is dat deze berging zo droog mogelijk blijft. In de afgelopen jaren bleef er toch water in de berging staan en hebben mensen er vissen in uitgezet. Hier is de berging niet voor bedoeld. De waterberging staat nu weer zo goed als droog. De vissen zijn verplaatst naar gemeentelijke vijvers. Inwoners worden verzocht om geen vissen meer in de waterberging uit te zetten.

Putten verkozen als Koploper Cliëntondersteuning

De gemeente Putten is door de VNG, Ieder(In) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein geselecteerd als 1 van de 14 Koplopergemeenten Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De koplopers nemen een ambassadeursfunctie op zich door 2 jaar lang in de eigen regio aandacht te besteden aan cliëntondersteuning. Daarnaast gaan koplopers aan de slag om het eigen beleid op dit thema verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te verbeteren. In de gemeente Putten wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door Stimenz. Iedereen heeft volgens de wet...

100 ouders op kroegentocht in Harderwijk

Op dinsdagavond 13 november was in Harderwijk de voorlichtingsavond ‘Kroegentocht voor ouders’. Ouders met kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar kregen informatie over alcohol, drugs en uitgaan in Harderwijk. De animo was groot want de bijeenkomst werd goed bezocht door ongeveer 100 ouders. In 2014 en 2016 werd er ook zo’n voorlichtingsavond georganiseerd. Wegens succes is dat dit jaar herhaald. Na de opening in de Catharinakapel door burgemeester Harm-Jan van Schaik speelden acteurs van het...

Gewapende overval op Rivon Shop aan Brink in Nijkerk

Op de Rivon Shop aan de Brink in Nijkerk is kort voor sluitingstijd een gewapende overval gepleegd. De winkel, die onder meer feestartikelen en loten verkoopt, werd rond 17.45 uur overvallen. De overvallers hadden een groot mes en een voorwerp dat op een pistool leek, zegt een politiewoordvoerster. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Via Burgernet riep de politie op uit te kijken naar twee jongens, gekleed in zwarte jassen, met een sjaal voor hun gezicht. Een van...

Toeristisch café op woensdag 14 november

De gemeente Putten en de PROV (Puttense Recreatieondernemersvereniging) organiseren op woensdag 14 november een Toeristisch café. Het onderwerp van het café is: Kwaliteitsteam Veluwe. De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De locatie is het recreatiepark Boslust, Schovenhorsterveldweg 6 in Putten. Iedereen die actief is in de verblijfsrecreatie is van harte uitgenodigd.

Uitbreiding capaciteit St Jansdal Harderwijk

Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in. Gedeeltelijk gebeurt dit door medewerkers en medisch specialisten die hebben aangegeven dat zij tijdelijk meer willen gaan werken. Daarnaast wordt extra personeel geworven en aangesteld. De komende tijd zullen er extra verpleegbedden beschikbaar komen. Een aantal poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie, heeft de spreekuren uitgebreid. In het moderne Moeder en Kind centrum is voldoende capaciteit voor extra bevallingen. De afgelopen weken zijn al meerdere patiënten uit Lelystad bevallen in St Jansdal.

Opening Kranenburg 2.0 door minister Ank Bijleveld

Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft de geheel vernieuwde locatie Kranenburg 2.0 van de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe(VANWV) geopend. De officiële gebeurtenis vond plaats tijdens de Veiligheidsdag 2018 in Harderwijk. Tijdens de toespraak die de minister hield benadrukte ze het belang voor het veiligheidsdomein van oefenen in een zo realistisch mogelijke praktijk. Ook onderstreepte ze de essentie van een goede samenwerking van Defensie met Veiligheid & Vakmanschap-opleidingen. Vervolgens zette ze de studenten in het zonnetje die deelnamen aan sponsortochten van 60 en...

Barneveld belooft onafhankelijk grondonderzoek

De gemeente Barneveld geeft een extern, onafhankelijk bureau opdracht om grondonderzoek te doen naar de kwaliteit van een partij zand dat is gebruikt op een aantal nieuwbouwlocaties in de gemeente. Doel van het onderzoek is om wijkbewoners maximale zekerheid te geven dat het gebruikte zand veilig en zonder gezondheidsrisico’s is. Dat zei wethouder Hans van Daalen tijdens een informatiebijeenkomst die speciaal voor bewoners werd gehouden. Hij vroeg hen ook om mee te denken over de uitvoering van het onafhankelijke onderzoek....

Provinciale Staten besluiten over Begroting 2019

Wat doet de provincie Gelderland in 2019 en hoeveel mag het kosten? Provinciale Staten bespreken het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde Staten (GS) op 14 november. Vanwege de verkiezingen op 20 maart 2019 is dit het laatste begrotingsvoorstel van deze Statenperiode. Als je alle uitgaven (lasten) van de inkomsten (baten) aftrekt, houdt de provincie structureel €2 miljoen over. De structurele inkomsten bestaan uit de opbrengsten van de opcenten motorrijtuigenbelasting en geld uit het provinciefonds. De structurele kosten worden betaald (gedekt) met de...

Nieuwe Nijkerkers tekenen Participatieverklaring

28 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tekenden maandagmiddag 12 november hun participatieverklaring. Dit vormde de afsluiting van een reeks workshops verzorgd door Vluchtelingenwerk over de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving. De workshops zijn onderdeel van het inburgeringstraject van de statushouders. Met de ondertekening wil de gemeente de nieuwkomers een welkome start in de Nijkerkse samenleving geven. De workshops die de statushouders hebben gevolgd, hadden te maken met vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Te denken valt hierbij aan gelijke rechten voor...